Факультет економiки та управлiння

Круглий стіл «С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання»03 Березня 2020р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

Кафедра економічної теорії

Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського

Наукове товариство імені Сергія Подолинського

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ економічної історії

 

16 квітня 2020 року

Наукова бібліотека імені М.В.Довнар-Запольського
 

До участі у роботі Круглого столу запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти та всі зацікавлені.

Для обговорення пропонуються такі напрями:

  • Фундаментальні природничі підвалини економічних ідей С. Подолинського, В. Вернадського і М. Руденка.
  • Доктор Сергій Подолинський – фундатор української наукової школи фізичної економії.
  • Економічна спадщина С. Подолинського і практика сучасного господарювання.
  • Внесок академіка В. Вернадського у розвиток української наукової школи фізичної економії.
  • Розвиток М. Руденком фізико-економічної парадигми С. Подолинського і В. Вернадського.
  • Глобалізація і Україна: осмислення М. Руденком проблем глобальної та національних економік.
  • Прогностичні ідеї української школи фізичної економії: фізико-економічна теорія сталого розвитку, ноосфери, органічного землеробства тощо.
  • Інтелектуальна спадщина української наукової школи фізичної економії – основа новітніх глобальних ініціатив України.

Для участі у роботі круглого столу необхіднонадіслати на електронну адресу оргкомітету biblioteka.kneu.metod@gmail.comтези виступу – до 1 квітня 2020 р. (включно).

Контактна інформація:
Оргкомітет
E-mail:biblioteka.kneu.metod@gmail.com
Tel.: 38(044) 503-84-38
Відповідальний секретар оргкомітету
Комлик Тетяна Сергіївна

E-mail: tetianakomlyk@gmail.com
Tel.: 38(095) 898-90-66

Вимоги до оформлення тез - за посиланням.