Факультет економiки та управлiння

Круглий стіл «СЕРГІЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРИРОДНИЧИХ ЗАСАД МИСЛЕННЯ І ГОСПОДАРЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ»15 Червня 2021р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра економічної теорії

Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наукове товариство імені Сергія Подолинського

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Відділ економічної історії

 

 

 «СЕРГІЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРИРОДНИЧИХ ЗАСАД МИСЛЕННЯ І ГОСПОДАРЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ»

 

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Сергій Подолинський – основоположник природничих засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці», який відбудеться у Науковій бібліотеці імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, 23 червня 2021 року.

 

Тематичні напрями круглого столу

 1. Сергій Подолинський – фундатор української і світової наукової школи фізичної економії.

 2. Економічна наука часів Сергія Подолинського: критичний погляд українського вченого на доробок А. Сміта, Т. Мальтуса, К. Маркса та ін.

 3. Володимир Вернадський про енергетичні, термодинамічні та інші природничі підвалини, застосовані Сергієм Подолинським до вивчення економічних явищ.

 4. Сергій Подолинський про вплив інтелектуального фактора на енергетичний бюджет людства.

 5. Місце Сергія Подолинського серед економічних геніїв світу: бачення Миколи Руденка.

 6. Фізично-економічний аналіз ентропійних явищ у суспільно-господарській сфері за Сергієм Подолинським.

 7. Надання керованості суспільно-господарським явищам за Сергієм Подолинським.

 8. Інтелектуальне надбання Сергія Подолинського і світова фізико-економічна думка: сучасний аналіз впливів.

 9. Сергій Подолинський на чолі світової плеяди «піонерів екологічної економіки».

 10. Прогностичні ідеї Сергія Подолинського і перспективи розвитку української та світової економічної науки.

 

Час роботи круглого столу: 10.00 – 12.00.

Місце проведення: онлайн-платформа ZOOM.

Регламент виступів – до 5 хвилин.

Участь безкоштовна.

Робочі мови: українська, англійська.

 

 

Оформлення заявки на участь у круглому столі 

ЗАЯВКА

на участь у круглому столі «Сергій Подолинський – основоположник природничих засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці»

(до 130-річчя від дня смерті)

23 червня 2021 р.

 

 • ПІБ (повністю)
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Посада
 • ЗВО/організація/установа
 • Тематичний напрям круглого столу
 • Назва доповіді
 • Чи плануєте виступ
 • Номер контактного телефону
 • e-mail.

Відповідальний секретар – Комлик Тетяна Сергіївна, головний бібліограф науково-методичного відділу Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана» (тел.: 380958989066, e-mail: biblioteka.kneu.metod@gmail.comtetianakomlyk@gmail.com.

Запрошуємо до участі науковців, практиків, студентів та усіх зацікавлених!

 

Сподіваємось на плідну співпрацю!