Факультет економiки та управлiння

Круглий стіл «Фундаментальна економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності»16 Вересня 2019р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра економічної теорії

 

Шановні колеги!

 

Кафедра економічної теорії запрошує взяти участь у роботі Круглого столу
«Фундаментальна економічна теорія в структурі економічного знання: проблеми та виклики сучасності»,
(до 95 річниці від дня народження проф. Л.Я.Корнійчук)

 

7 листопада 2019 року

 

Тематичні напрями дискусій

 • основні тренди сучасних економічних досліджень;
 • розвиток методології сучасної економічної науки;
 • фундаментальні та прикладні науки в структурі сучасного економічного знання;
 • історико-економічні дослідження в системі економічних наук;
 • українська економічна думка в світовому науковому просторі: дослідження та персоналії;
 • сучасні методи та напрями економічної аналітики;
 • поведінкова економічна теорія в контексті сучасних теоретичних досліджень;
 • теорії інформаційної та мережевої економіки;
 • проблеми екології в сучасній економічній теорії;
 • впровадження наукових економічних досліджень в освітній процес.

 

До участі запрошуються науковці, викладачі та аспіранти

 

Форма участі: очна та дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.

Матеріали необхідно надіслати до 1 листопада 2019 року:

 • в електронному вигляді заявку на участь у роботі Круглого столу на вказаний
  e-mail;
 • тези доповіді.

Вимоги до тез доповідей

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docх; шрифт – TimesNewRoman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора
(-ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний) – українською та англійською мовами; анотація – англійською мовою (до 150 слів); текст.

Робочі мови Круглого столу – українська, англійська, російська.

 

Електронна адреса - lopukh@kneu.edu.ua

Відповідальний секретар – к.е.н., доц. Лопух Ксенія Володимирівна

 

Інформаційний лист

Заявка на участь