Факультет економiки та управлiння

2 березня 2023 року відбудеться круглий стіл «Інтелектуальне надбання академіка Володимира Вернадського і світова фізико-економічна думка»23 Лютого 2023р.

Організатори заходу – ГО «Наукове товариство імені Сергія Подолинського», ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», кафедра економічної теорії Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Наукова бібліотека ім. М.В. Довнар-Запольського КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Мета заходу – вшанування та актуалізація постаті Володимира Вернадського як всесвітньовідомого вченого та першого Президента Української академії наук (зараз – НАН України) у контексті сучасних викликів, що постали перед суспільством, державою та економікою; переосмислення його наукової спадщини з позицій становлення нової економіко-філософської культури; розвиток теоретичних основ та пошук прикладних аспектів реалізації парадигми сталого розвитку для вирішення життєво важливих суспільно-економічних завдань відбудови економіки та відновлення соціогуманітарного простору України.

Тематичні напрямки круглого столу:

  1. Наука як планетарне явище у світобаченні В. Вернадського.

  2. В. Вернадський – один із засновників і перший Президент Української академії наук.

  3. Світоглядні концепції Володимира Вернадського та їх вплив на розвиток наукової думки.

  4. Теорія ноосфери Володимира Вернадського і цивілізаційна перспектива економічного мислення та господарювання у XXI столітті.

  5. Академік Володимир Вернадський як подвижник української фізико-економічної школи.

  6. Учення академіка Володимира Вернадського і новітня парадигма планетарної безпеки.

  7. Інтелектуальна спадщина Володимира Вернадського – основа економіко-філософської прогностики III тисячоліття.

  8. Парадигма сталого розвитку й перспективи економічної науки.

  9. Концепція зеленої відбудови в контексті вчення В. Вернадського.

Захід відбудеться дистанційно у режимі Zoom-конференції на базі Наукової бібліотеки імені М.В. Довнар-Запольського КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

 

Контакти: lib.vnm@kneu.edu.ua.