Факультет економiки та управлiння

Дисципліни рівня PhD (Програма доктора філософії з економіки (PhD in Economics)

Кафедра економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує на навчання до аспірантури за програмою доктора філософії з економіки (PhD in Economics).

 

Про програму

Програма доктора філософії з економіки – це міждисциплінарна сфера досліджень, зосереджена на сучасній економічній теорії, економічній політиці, теорії та практиці прийняття економічних (управлінських) рішень.

Докторська програма з економіки здійснює підготовку докторів філософії з економіки для управлінських, наукових, дослідницьких та викладацьких посад, забезпечуючи серйозне навчання з використанням теоретичних та емпіричних методів дослідження. Інтелектуальною основою для програми є сучасна теоретична економічна наука, яка включає в себе мейнстрім, неокласичну економічну теорію, сучасну політичну економію, економічні і політичні інститути, економіку розвитку та економічну політику, теорію ігор, поведінкову та експериментальну економіку, економетрію, методологію економічних досліджень. Розвиток і розширення теоретичних дисциплін поєднуються з емпіричним аналізом, включаючи виявлення причинно-наслідкових зв’язків і результатів.

“Програма доктора філософії з економіки приємно здивувала. Конструктивні й мотиваційні завдання дали змогу під іншим кутом подивитися на власну тему дослідження, знайти “точки дотику” між курсом, що вивчався, і дисертацією, вже на першому році навчання, заохочуючи до впровадження результатів своїх наукових розвідок у навчальні курси. Загалом, стимулює до цікавої і творчої інтелектуальної праці”.
Антоніна Радіонова, аспірантка четвертого року навчання

Перші півтора року програма представлена навчальним модулем. Аспіранти починають власні дослідження протягом першого року із затвердженням дослідницької пропозиції. Дисертацію, що є науково-дослідницькою роботою, аспірантам потрібно написати впродовж 4 років навчання, починаючи з першого року, з акцентом на другий і третій роки навчання з тим, щоб вийти на процедуру захисту під час четвертого року навчання.

Достроковий захист дисертації до завершення навчання в аспірантурі вітається, зі збереженням після захисту або одноразовою виплатою всієї стипендії до завершення навчання.

Докторська програма є гнучкою і дає широкі можливості адаптувати дисертаційні роботи до індивідуальних інтересів аспірантів. Програма невелика за дизайном, щоб сприяти тісній взаємодії аспірантів, кафедри економічної теорії та інших кафедр для забезпечення міждисциплінарного навчання.

 

Сфери досліджень

Конкретні сфери досліджень кафедри економічної теорії включають:

 • Сучасна економічна теорія та мейнстрім;
 • Економічна аналітика (теоретична та прикладна);
 • Макроекономіка і мікроекономіка;
 • Економічна політика;
 • Сучасна політична економія, політична економія глобалізованого суспільства; глобальна політична економія;
 • Політична економія розвитку, макрополітична економія;
 • Історія економічної думки та економічна історія;
 • Соціалізація економіки;
 • Теорії економічного розвитку, економіка розвитку та моделі економічного зростання;
 • Філософія економіки;
 • Інституціональна економіка та інститути, групи інтересів;
 • Інноваційна економіка, інформаційна економіка, цифрова економіка;
 • Нерівність;
 • Управлінська економіка;
 • Поведінкова економіка;
 • Плюралістична економіка.

 

Підготовка та кваліфікація

Правила прийому до аспірантури Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і програма вступних випробувань 2020 року розміщені на сайті університету в розділі «Аспірантура і Докторантура»: 
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/csi/science_department/aspirantura_doc/

Початок ІІ етапу вступної кампанії до аспірантури з 19 липня по 30 липня 2021 року (прийом заяв і документів). Строки проведення вступних випробувнь до аспірантури - з 30 серпня до 10 вересня. Терміни зарахування до аспірантури - до 15 вересня.

Університет зараховує на навчання на конкурсній основі за результатами вступних екзаменів. До аспірантури за спеціальністю 051 «Економіка» на конкурсній основі приймають осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Успішний заявник, як правило, має чітко визначені цілі кар'єри, сумісні з цілями програми, та зацікавлений у проведенні базових досліджень в емпіричній та / або теоретичній економіці.

 

Запрошуємо магістрів, що ставлять собі амбітні цілі щодо свого професійного розвитку, кар’єри та проведення досліджень, на навчання за програмою доктора філософії з економіки на кафедру економічної теорії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Повний опис програми доктора філософії з економіки
(PhD in Economics)
УкраїнськоюEnglish

 

Кафедра економічної теорії
1 корпус КНЕУ, просп. Перемоги 54/1
каб. 231
тел.: (044) 371-61-51.
ел. пошта: kpeof@kneu.edu.ua

Остання редакція: 16.07.21