Факультет економiки та управлiння

Докторант кафедри Дмитро Хохич опублікував статтю у фаховому виданні "Фінанси України"19 Квітня 2021р.

У журналі (№ 3, 2021) читачеві пропонується стаття “Інфляція в Китаї у період економічних реформ 1980-х років: причини та результати” в якій автор на основі аналізу статистичних даних розглядає інфляційні процеси в Китаї у період економічних реформ 1980-х років. Встановлено, що інфляція в Китаї проявляється в ціновій і неціновій формі, а також має яскраво виражений директивний характер. Це означає, що навіть надмірні державні інвестиції можуть виступати її причиною. Розглянуто два способи реформування системи фіксованих цін: 1) послаблення всіх цін одночасно; 2) поступове послаблення цін, повільне їх коригування в напрямі ринку. Показано зв’язок між інфляцією та макроекономічними індикаторами, в т. ч. капітальними інвестиціями, заробітною платою й темпами економічного зростання. Описано три фази китайського феномену “ілюзії грошей”: ілюзія сильних грошей без інфляційних очікувань (1979–1984 рр.); послаблення грошової ілюзії з певними інфляційними очікуваннями (1985–1986 рр.); формування очікувань без грошової ілюзії (з 1988 р.). Проаналізовано спосіб використання інфляції для регулювання розподілу доходів населення. Визначено, що в результаті реформи державного сектору розподіл доходів став більш нерівномірним, у зв’язку з чим виникла несправедливість, а не просто нерівність. Для зменшення інфляційного тиску запропоновано розглядати монетарну політику як регулювання грошової пропозиції та стримування інфляції.

Ознайомитися зі статтею можна на офіційній сторінці видання "Фінанси України" №3/2021.