Факультет економiки та управлiння

Барабась Дмитро Олександрович

Кафедра:Кафедра менеджменту
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:23 роки
Біографія:

Сфера професійних інтересів стосується управління конкурентоспроможністю підприємства; актуальних концепцій бізнес-ефективності; ощадливого виробництва; конкурентоспроможності освітніх систем.

Викладацька діяльність пов'язана із розробкою та викладанням таких дисциплін, як: "Управління конкурентоспроможністю підприємства", "Операційний менеджмент", "Менеджмент ділової досконалості" тощо.

Дослідницька робота спрямована на впровадження інструментів постійного вдосконалення в практику сучасних компаній і освітніх інституцій.

Співавтор книги «Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід»; співавтор навчальних і навчально-методичних посібників з курсу «Управління конкурентоспроможністю підприємства».

Освіта:

Закінчив КНЕУ в 1999 році по спеціальності "Менеджмент організацій" та почав працювати викладачем на кафедрі менеджменту. У грудні 2003 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління конкурентними перевагами підприємства».

У 2007 році отримав вчене звання доцента, продовживши викладацьку діяльність на даній посаді. 

Досвід викладацької та практичної роботи

На кафедрі менеджменту працює з вересня 1999 року.

Викладає дисципліни "Управління конкурентоспроможністю підприємства" та "Операційний менеджмент" на бакалаврському рівні, "Менеджмент ділової досконалості" (PhD).

Підготував комплексний фаховий тренінг для бакалаврів заочної форми навчання "Практичні заняття", проведення якого здійснюється понад 10 років у віртуальному середовищі ViAL+.

Спільно із колективом авторів дисципліни "Управління конкурентоспроможністю підприємства" та  "Операційний менеджмент" переведено у он-лайн формат на платформі MOODLE.

Організаційна діяльність

2016-17 рр. - Підготовка методичних матеріалів й участь у роботі організаційного комітету IV всеукраїнської та IV міжнародної олімпіад з менеджменту серед молоді, м. Київ.

2017-19 рр. - Член галузевої конкурсної комісії та організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організації"

Наукова діяльність:

За останні 10 років опонував при захисті трьох кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Старший науковий співробітник Інституту вищої освіти КНЕУ.

Публікації:

Автор понад 100 публікацій, що відповідають профілю дослідницької діяльності.

Співавтор 2 навчальних посібників та 5-ти методичних видань з дисциплін, що викладаються.

"Управління конкурентоспроможністю підприємства"

"Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування"

Підвищення кваліфікації:

2017 рік -  Тренінг для провідних аудиторів систем менеджменту щодо аудиту Систем енергетичного менеджменту згідно ISO 50001UNIDOУкраїнська асоціація якості,м. Київ, 27-31.03.2017 р.

2019 рік - Навчальний курс підготовки спеціалістів з управління якістю "Системи управління якістю та аудит (ISO 9001:2015)", ДЦ «Клуб лідерів якості», м. Київ, 19-22.02.2019 р.

2020 рік - Сертифікаційний курс «Система менеджменту протидії корупції відповідно до стандартів ISO 37001:2016», м. Київ, 9-12.06.2020 р.

2021 рік - Тренінг "Енергетичний менеджмент у громадських будівлях" (в рамках проєкту NET4SENERGY "Транскордонна мережа енергетично сталих університетів" програми HUSKROUA 2014-2020). Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,17-31 травня 2021 р.

 

Наукові профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8776-6222

Researcher ID:  https://www.researcherid.com/rid/J-8704-2015

Scholar  Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gGepAqYAAAAJ&hl=ru