Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Бізнес-адміністрування (універсальна)" (ІБО)

 

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю  073 «Менеджмент»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація – магістр Менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019_денна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019_заочна

 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЇ

СТЕЙКХОЛДЕРІВ

2020

 

РЕЦЕНЗІЇ

СТЕЙКХОЛДЕРІВ

2023

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020_денна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_2020_заочна

 

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023_денна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023_заочна

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська

робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Бізнес-адміністрування (універсальна)"

Презентація ОПП «Бізнес-адміністрування (універсальна)»


 

 

Остання редакція: 25.03.24