Факультет економiки та управлiння

Бізнес-планування

Мета дисципліни «Бізнес-планування» - формування у слухачів системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту.  

Завданнями вивчення курсу "Бізнес-планування" є: з'ясування технології бізнес-планування і формування структури бізнес-плану; засвоєння методики розробки бізнес-плану; набуття навичок застосування основного інструментарію бізнес-планування.

Предметомкурсу «Бізнес-планування» є методика розробки бізнес-плану як ефективного інструменту обґрунтування доцільності реалізації підприємницького проекту й засобу залучення необхідних для цього фінансових коштів.

Зміст дисципліни розкривається в темах: 1) «Сутність, логіка розробки і структура бізнес-плану»; 2) «Продукт (послуг) і ринок»; 3) «Маркетинг-план»; 4) «Виробничий план»; 5) «Організаційний план»; 6) «Оцінка ризиків»; 7) «Фінансовий план»; 8) «Презентація бізнес-плану».

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Biznes-planuvannya.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

  • Бізнес-планування (580.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бізнес-планування»08 Грудня 2017 р.
  • Бізнес-планування (96.5 KB)паспорт науки паспорт дисципліни «Бізнес-планування»13 Вересня 2016 р.
  • Бізнес-планування (64 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Бізнес-планування” .Дисципліна бакалаврського рівня.25 Грудня 2015 р.