Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю 26 Листопада 2019р.

До участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" приймаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів-переможців І туру Конкурсу, які відповідають вимогам, визначеним Положенням «Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого МОН України від 18.04.2017 р. № 605. 

Від одного Закладу вищої освіти може бути подано не більше 3-х робіт. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до участі в інших конкурсах. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них результатів досліджень зі спільної теми наукової роботи та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи. 

До участі у ІІ турі Конкурсу приймаються роботи, відправлені до 09.02.2020 р. (включно) у друкованому та електронному вигляді (термін відправки робіт у друкованому виглідя встановлюється за поштовим штемпелем), автори яких пройшли реєстарцію. Усі подані роботи перевірятимуться на наявність ознак академічного плагіату програмним продуктом «StrikePlagiarizm» (коефіцієнт подібності № 1 не має перевищувати 50%). 

У наукових роботах, що подаються на Конкурс, а також в копіях патентів, наукових статей, тез доповідей та довідках про впровадження обов`язково мають бути приховані прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти та замінені шифром (шифр - не більше двох слів; наприклад: БЕРЕЗЕНЬ ВЕСНА).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.

Детальна інформація щодо умов участі у конкурсі та порядку його проведення наведена у розділі "Проекти"

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/znz/konkurs_kneu/konkurs_mng_2020/