Факультет економiки та управлiння

5-15 травня 2019 року проходить студентська конференція «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»01 Травня 2019р.

У межах роботи 86 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» та декади науки на кафедрі економіки та підприємництва «Наукові барви 2019», з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів за секціями:

➡️Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції – Швиданенко Г.О. 
зав. кафедри економіки та підприємництва, к.е.н., професор

 

➡️Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Науковий керівник секції – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва

 

➡️Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки та підприємництва з наукової роботи, д.е.н., професор

 

➡️Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
Науковий керівник секції – Лаврененко В.В., директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва