Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо студентів взяти участь у 86 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» в рамках декади науки «Наукові барви 2019»05 Травня 2019р.

Запрошуємо студентів взяти участь у 86 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

у квітні 2019 року

у межах роботи 86 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» та декади науки на кафедрі економіки та підприємництва «Наукові барви 2019», з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів за секціями:

 Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції – Швиданенко Г.О.

зав. кафедри економіки та підприємництва, к.е.н., професор

 Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва

 Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки та підприємництва з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Лаврененко В.В., директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ “НАУКОВІ БАРВИ-2019” >>

 Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють теоретичні знання предмету.

 Реєстрація на конференцію до 1 квітня 2019 року за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1xb84qvFAnFncMUr2RHz8RZxQ2KhcVXaAjdAcdgStXOs/edit?usp=sharing