Факультет економiки та управлiння

Тематика п'ятирічних науково-дослідних робіт кафедри

ТЕМАТИКА П'ЯТИРІЧНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ:

«Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання» (1995-2000 рр., державний реєстраційний номер 0195UО12937)
«Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання» (2000-2004 рр., державний реєстраційний номер 0100U004558)
«Методично-прикладні засади управління потенціалом промислових підприємств України» (2005 рр., державний реєстраційний № 01054001891)
«Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (2006-2010 рр., державний реєстраційний номер 0106U001802)
 «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств» (2011-2015 рр., державний реєстраційний номер 0111U002614)

«НЕОЕКОНОМІКА ТА ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА» (номер державної реєстрації - 0116U001555); науковий керівник НДР - Рєпіна І.М., д.е.н., професор; період виконання – 2016-2020 рр.