Факультет економiки та управлiння

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІX Міжнародної науково-практичної конференції “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” 12-13 жовтня 2022 року01 Вересня 2022р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІX Міжнародної науково-практичної конференції “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”.

Офіційні мови конференції – українська, англійська

Для участі в конференції необхідно:

- до 30 вересня 2022 р. зареєструватися за формою та

Заповнити : https://forms.gle/byoWaWYHN9uAk1ZV6

направити тези для електронної публікації:

bepkonfeconenter@gmail.com

Секція № 1. Економічне лідерство за умов сталого розвитку

Секція № 2. Економіка бізнесу у воєнний та післявоєнний час

Секція № 3. Виклики та перспективи розвитку агробізнесу в умовах турбулентості економіки

Секція № 4. Економічна аналітика: концепції, інструменти, практики

Секція № 5. Економіка інновацій та інноваційне підприємництво

Секція № 6. Розвиток академічного підприємництва та бізнес-акселерація

Секція № 7. Інтеграція економічної науки, освіти, бізнесу: погляд молодих вчених

КОНТАКТИ

Поштова адреса: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра бізнес-економіки та підприємництва,

просп. Перемоги, 54/1, кабінет 236,

м. Київ, Україна, 03680

Електронна адреса: bepkonfeconenter@gmail.com

(для листування з питань конференції вказувати тему «КОНФЕРЕНЦІЯ - 2022»).

Телефон оргкомітету:

(044) 371-61-52 - кафедра бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» – загальні питання.

З повагою, організаційний комітет!