Факультет економiки та управлiння

«Наукові барви 2020»,01 Квітня 2020р.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

у травні 2020 року

у межах роботи 87 наукової студентської конференції  «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проєкти» та декади науки на кафедрі бізнес-економіки та підприємництва«Наукові барви 2020», з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень, організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів  за секціями:

 

Секція 1.СУЧАСНІ ДРАЙВЕРИ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ

 Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

 к.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

Секція 2.ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУВ УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А.

к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

Секція 3.ПІДПРИЄМНИЦТВО: МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЙ ТА ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЯ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М.

д.е.н., професор, зав. кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

Секція 4.ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Лаврененко В.В.

директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

Секція 5.БІЗНЕС-ОСВІТА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЄКТИ

Науковий керівник секції – Гребешкова О.М.

к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють теоретичні знання предмету.

Реєстрація на конференцію до 20 квітня 2020 року за посиланням:

https://forms.gle/xJ9Pmp6AMQ9mouQT6

Завантажити інформацийний лист https://drive.google.com/open?id=1EvhzssXDfrybz3Xxz8NAqB-EnYNlUOAF