Факультет економiки та управлiння

Теплюк Марія Анатоліївна

Кафедра:Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:7 років
Біографія:

Освіта 

2014 р. - закінчила факультет економіки та управління КНЕУ ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Менеджмент підприємницької діяльності» (диплом магістра з відзнакою). 

2017 р. - захист кандидатської дисертації на тему:«Ефективність забезпечення ресурсами діяльності підприємства» (за матеріалами підприємств пивоварної промисловості України

Працює у КНЕУ з 2016 року.

Практичний досвід роботи з 2009 року по теперішній час.  Працювала на посаді: менеджера, помічника бухгалтера, заступника директора.

Відзнаки

2016-2017 рр. – Стипендіат Президента України

2020-2022 р. - Стипендіат Кабінету Міністрів України

2022-2024 р. - Стипендіат Кабінету Міністрів України

20.12. 2023 р -  Лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік  за наукову роботу "Нова парадигма інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу"

№ 2514 від 3-го травня 2024 р. - Переможець у номінації «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року»

Рецензент наукових журналів

з 2024 року Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu(Scientific Bulletin of National Mining University) (ISSN 2071-2227 (print), ISSN 2223-2362 (online)) (Scopus), Ukraine

Організаційна робота

з 2019р. - секретар редакційної колегії Збірника наукових праць "Вчені записки".

з 2019р. - член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (молодшого бакаларського) рівня підготовки "Економіка підприємства" ( 051 "Економіка")

з 2020 р. - член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакаларського) рівня підготовки "Економіка підприємства" (051"Економіка")

з 2023 р. - член проєктної групи освітнього ступеня магістр за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» та 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», освітньою програмою «Бізнес-освіта та тренерство»

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни: Підприємництвота бізнес- культура ( бакалаврський рівень), тренінг-курс «Створення власного бізнесу» (бакалаврський рівень), Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків  (бакалаврський рівень), тренінг-курс "Бізнес-процеси та їх автоматизація"

Всі навчальні дисципліни мають онлайн-формат (MOODLE, Teams).

Автор та співрозробник 3 онлайн-курсів:

1. Теплюк М. А. Підприємництво і бізнес-культура - Теплюк - EMBE36050U http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=1066

2. Швиданенко Г. О., Бойченко К. С., Теплюк М. А. Тренінг-курс "Створення власного бізнесу" - Швиданенко, Бойченко, Теплюк - EMBE36049U   http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=821

3. Сагайдак М. П., Теплюк М. А.. Економіка підприємства - Сагайдак - EMBE25011U http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=698

4.Теплюк М.А. Бізнес-процеси та їх автоматизація - Теплюк - EMBE65111E - https://ido-m.kneu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4673

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом Теплюк М. А.

Диплом І ступеня

 • Лисенко Д. В. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» 19 квітня 2018 р.
 • Пузько С. Г.  IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість» "ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ", м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2020 рік.
 • Всеукраїнське інтелектуальне змагання з менеджменту «Стратегічні та інноваційні підходи формування бізнес-моделі підприємства», м. Одеса,  Одеський національний економічний університет – Лобойко В. І., 2023 р.
 • Всеукраїнське інтелектуальне змагання з менеджменту , м. Одеса,  Одеський національний економічний університет – Савранська А. В.  2024 р.
 • Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з маркетингу, Державний університет інтелектуальних технологій і звязку, м. Одеса - Савранська А. В.  2024 р.

Диплом ІІ ступеня

 •  Шапран О. А. IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво» “Інноваційні технології трансформації рітейлу” м. Житомир, Житомирський державний технологічний університет, 2020 рік
 • Пузько С. Г. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності “Економіка підприємства”, 2020 рік

 Диплом ІІІ ступеня

 • Пузько С. Г. IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість» "ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ", м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2020 рік.
 • Козенюк І.О. тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво»  "РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ " м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» , 2021 рік

 

Досвід організації та проведення наукових заходів

з 2017 року і по теперішній час – Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційне підприємництво"(член організаційного комітету)

2022 року - відповідальний секретар Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка підприємства"

Участь у міжнародних проєктах

2019 р. - основний виконавець міжнародної науково-дослідної теми Україно-Литовский проект «Розробка наукоємних методів інженерії поверхонь високо вантаженого контакту «колесо-рейка» для забезпечення конкурентоспроможності, екологічності та енергоефективності залізничних перевезень» (реєстраційний номер М/139-2019)

2018 р. - участь у міжнародних наукових проектах - семінар-тренінг «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети» (тренер  Вікторія Дергачова, д.е.н., проф.), «Досягнення та перспективи євроінтеграційного розвитку України » (тренер Ірина Манаєнко, к.е.н.), в рамках виконання проекту Erasmus+ Jean Monnet MODULE «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine»№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE

2019 р - основний виконавець науково-дослідної теми на замовлення МОН «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (категорія роботи: фундаментальна; № держреєстрації: 0117U001197)

2020 р.-2022 р- основний виконавець  науково-дослідної теми «Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу» (державний реєстраційний номер 0120U102126)

2022р. - відповідальний виконавець науково-дослідної теми «РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦІЯВ COVID-ЗАЛЕЖНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ» (державний реєстраційний номер 0122U000962)

2023 р. - відповідальний виконавець  науково-дослідної теми «Переміщений бізнес у ревіталізації регіональних еĸосистем Уĸраїни» - молодіжний проєкт

2024 р. - відповідальний виконавець  науково-дослідної теми «Нейромоделювання протиентропійності логістичної системи агротрейдингу України»

Публікації

Автор понад 10 монографій (у співавторстві), 5 навчально-методичних видань (у співавторстві), понад 60 наукових статей.

Авторські свідоцтва

 1. Теплюк М. А., Швиданенко Г. О. Сучасні тренди розвитку інноваційного підприємництва Свідоцтво № 83698 про реєстрацію авторського права на твір від 14.12.2018 р.
 2. Теплюк М. А., Швиданенко Г. О., Бесараб С. О. Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення економіки знань Свідоцтво № 83705 про реєстрацію авторського права на твір від 14.12.2018 р
 3. Теплюк М. А., Кирилюк В.В., Малярчук О. Г., Шкода Т. Н. Попередній аналітичний звіт «Стан академічного підприємництва в Україні» Свідоцтво № 104802 про реєстрацію авторського права на твір від 25.05.2021 р
 4. Теплюк М. А, Кирилюк В.В., Малярчук О. Г., Шкода Т. Н.,Семенець-Орлова І. А., Жабін С. О., Чебакова Т. О.Анкета для молодих учених України (в рамках проєкту «Реалізація потенціалу молодих учених в інтеграції науки, освіти, бізнесу». Свідоцтво № 106888 про реєстрацію авторського права на твір від 02.08.2021 р
 5. Теплюк М. А. Energy security providing in the context of the fostering the innovation and investment business activities. Свідоцтво № 106911 про реєстрацію авторського права на твір від 02.08.2021 р
 6. Теплюк М. А. Ефективне ресурсозбереження як конкурентна перевага інноваційного розвитку підприємства. Свідоцтво № 106912 про реєстрацію авторського права на твір від 02.08.2021 р
 7. Теплюк М. А. Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечння діяльності підприємства. Свідоцтво № 106910 про реєстрацію авторського права на твір від 02.08.2021 р

Підвищення кваліфікації:

2018 р.-   пройшла стажування у литовських університетах: Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс),  Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас), Клайпедський університет (м. Клайпеда) за програмою «Європейські університети та їх внесок  у формування і розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті». Сертифікат № 5 KV - 1841,  16 червня 2018, Університет імені Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва);

2019 р. - пройшла міжнародне стажування у міжнародне стажування за програмою ««Інноваційний розвиток європейських університетів: Балтійський шлях» до Університету імені Миколаса Ромеріса (Литва, м. Вільнюс), Латвійського університету природничих наук і технологій (Латвія, м. Єлгава), Естонської Академії Наук (Естонія, м. Таллін)» в період з 10.06.2019р. по 15.06.2019р., загалом – 108 годин. Сертифікат № 5 KV – 2627

2019 р . - ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069170-19, «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача», 01.04.19-31.05.19

2019 р - ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/068887-19, «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 14.01.19-15.03.19

2018 p.-  ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних мов та української як іноземної мов «Інтенсив» Сертифікат В2 – анг.мова № 42, 18.12.2018 р.

2020 р - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана_, програма «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача (ІІІ рівень)», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/-70023 20» 27.10.2020р. – 29.12.2020р.;

- Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/070019-20, програма «Сучасні інформаційно – комунікаційні технології і їх використання в навчальному процесі економічного університету (ІІ рівень)» 27.10.2020р. – 29.12.2020р. 

 • 2021 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/070263-21, програма «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя» 18.03.2021р. – 08.06.2021р.;

 • - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/070385-21, програма «Мовний бренд сучасного професіонала» 26.10.2021р. – 08.12.2021р.;

 • - Сертифікат учасника № 1248 ( 60 годин) Зимова школа волонтерства для молодих учених Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, 19 січня-16 лютого 2022 року;

 • - CERTIFICATE, that Tepliuk MARIIA has successfully completed "International Review Methodologies for Programme Accreditation" Professional Development Seminar for Experienced NAQA Accreditation Experts developed and delivered by Quality Assurance Agency, United Kingdom 30 hours (1 ECTS credit);

 • -Сертифікат про успішне закінчення навчання за програмою тренінгу “Європейська інтеграція України: компетентний випускник” , 2021 рік (60 годин);

 • -Сертифікат POWR. 03/01/00-00-WO21/18 "Польська для початківців" Краківська наукова академія, 01.06-28.09.2021 р.;  

 •  

 

 

Наукові профілі