Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 13.07.16
Організація операційної діяльності підприємства (АПК)

Метою вивчення науки “Організація операційної діяльності підприємства” є розкриття основних положень теорії організації виробництва в агропромислових формуваннях різного типу та всебічного і глибинного аналізу практики організації виробництва в підприємствах агропромислового комплексу.

Процес викладання дисципліни передбачає реалізацію таких завдань:

-      усвідомити місце науки “Організація операційної діяльності підприємства”, предмет науки та її методи

Економіка сільських територій (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета дисципліни- дати студентам необхідні теоретичні знання щодо особливостей розвитку та функціонування сільських територій як основи проживання та докладання праці сільського населення.

Завдання дисципліни: на науковій основі визначити суть і особливості сільської території в адміністративному поділі країни та регіонів; показати важливість формування виробничого та життєвого середовища в сільській місцевості; сформувати у студентів знання щодо особливостей розвитку сільської економіки та життєвого середовища як основи відтворювального процесу в сільській місцевості

Управління витратами (каф. Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки: у теоретичному плані вона покликана поглибити фундаментальні знання щодо методології управління витратами агропромислових формувань,   прикладному - закласти базові знання з організації і методики управління витратами підприємств та їхніх підрозділів.

            Завдання науки- оволодіння методами формування витрат; розвиток навичок планово-розрахункової, економічної та організаційної роботи зі складання, обгрунтування і контролю за ходом формування витрат підприємства та його підрозділів на певний період