Факультет економiки та управлiння

Секція 2 «Особливості розвитку бізнесу в Україні»

11-21 квітня в інтернет-форматі

Науковий керівник секції - Шергіна Лідія Антонівна,
доцент кафедри економіки підприємств

Доповіді студентів

Білецький О.І., курс 2, спец. 6504
Н.к. – Бойченко К.С.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Ефективний розвиток вітчизняних підприємств з урахуванням євроінтеграційних процесів . Презентація

Бондарчук В.О., курс 2,  спец.6508
Н.к. – Дмитренко А.І.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Інноваційні підприємства в Україні. Презентація

Бондарчук А.Ю., курс 2, спец. 6504
Н.к. – Бойченко К.С., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності розвитку вітчизняних підприємств. Презентація

Ботюх А.М., курс 2, спец. 6503
Н.к. –  Смирнов Є.В., к.е.н., ст. викл. кафедри економіки підприємств
Договірні відносини у малому бізнесі: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Презентація

Горбатько А.О., Кураєва М.В., курс 3, спец. 6504
Н.к. – Швидка О.П.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Бізнес-моделі сучасних стартапів. Презентація

Деркач О.М.,  Ярмола О.О., курс 2, спец. 6503
Н.к. –  Смирнов Є.В., к.е.н.,  ст. викл. кафедри економіки підприємств
Шляхи підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг. Презентація

Дідусь Ю.В., Сторчак Ю.М., курс 3, спец. 6504
Н.к. – Швидка О.П.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Практичні аспекти використання бенчмаркінгу: зарубіжний та вітчизняний досвід. Презентація

Ішевська Д.В., курс 3, спец. 6504
Н.к. – Люшенко О.І.,  асистент кафедри економіки підприємств
Тенденції розвитку технологічного (інноваційного) бізнесу в Україні: проблеми та перспективи. Презентація
Качаленко Г.В., Чучук М.С., курс 2, спец.  6504.
Н.к. – Шевчук Н.В.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Перспективи розвитку франчайзингу в Україні. Презентація

Климчук Ю.О., курс 2, спец. 6503
 Н.к. –  Смирнов Є.В.,  к.е.н., ст. викл. кафедри економіки підприємств
Вигоди та ризики співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. Презентація

Кравчук К.Л., курс 2, спец. 6504
Н.к. – Шергіна Л.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Рейдерство: поняття,  види, причини появи, ознаки, наслідки, позитивні та негативні сторонни. Презентація

Ксьондзик А.І., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Особливості розвитку IT-бізнесу в Україні. Презентація

Кудрявцева А.М., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Ринок злиття та поглинання: сучасний стан та перспективи розвитку Презентація

Максимець О.О., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Особливості фінансово-кредитної підтримки розвитку бізнесу в Україні. Презентація

Марчук С.В., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні: досвід Польщі. Презентація

Остаповець В.О.,  курс 3, спец. 6504
Н.к. – Швидка О.П.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Суть концепції фіолетової компанії. Фіолетові компанії в Україні та світі Презентація

Рєпін К.С. , курс 3, спец. 6504
Н.к. – Шергіна Л.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Розвиток підприємництва в Україні за індикаторами рейтингу світового банку “DoingBusiness”. Презентація
Рискаль В.Т., курс 2, спец. 6504
Н.к. – Ковтун В.П.,  асистент кафедри економіки підприємств
Розвиток маркетингового бізнесу та «інтелектуального бізнесу» в Україні. Презентація

Савощенко О.О., курс 3, спец. 6504
Н.к. – Шергіна Л.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Аспекти соціальної відповідальності бізнесу у конфліктні часи. Презентація

Смирнов   Є.Є.,    курс 3, спец. 6503
Н.к. – Кужель В.М.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємст
Проблеми енергозбереження в Україні. Презентація

Соловей І.І.,  курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні Презентація

Струк І.О., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Особливості розвитку агробізнесу  в Україні. Презентація

Чижик І. О. , курс 3, спец. 6504
Н.к. – Швидка О.П., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Інтелектуальний капітал як вирішальний фактор розвитку сучасних компаній. Презентація

Шатравка О.О., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Венчурний бізнес та особливості його розвитку в Україні. Презентація

Янківський А.В., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Особливості розвитку і функціонування малого і середнього бізнесу в Україні. Презентація

Шкадрон О.М., курс 2, спец. 6503
Н.к. – Андрющенко К.А.,  к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств
Український і литовський бізнес. Порівняльна характеристика та елементи потенційного запозичення. Презентація


 

Остання редакція: 07.04.15