Факультет економiки та управлiння

Секція 1 Актуальні проблеми економіки підприємств (2-3 курс)

Науковий керівник секції – Швиданенко Г.О., к.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємств

Доповіді студентів


Біленко Тетяна Вікторівна , курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Бойченко К.С., доцент кафедри економіки підприємств
Організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку підприємств України. Презентація
Бурлуцька Ольга Володимирівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Криворучкіна О.В., доцент кафедри економіки підприємств
Логістичний підхід в управлінні ресурсами. Презентація

Горбатікова Анастасія Андріївна, Кулик Юлія Богданівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Основні напрями підвищення результативності діяльності вітчизняних підприємств у кризових умовах господарювання. Презентація

Грекова Марія Анатоліївна, курс 2, спец. 6503, МЕіМ
Н.к. –  Смирнов Є.В.,  ст. викл. кафедри економіки підприємств
Іноземне партнерство в Україні: інвестиційний аспект. Презентація

Дорошенко Сергій Олександрович, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Швиданенко Г.О., професор кафедри економіки підприємств
Стан і перспективи розвитку венчурного підприємництва в Україні. Презентація

Загоруй Владислав Романович, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Бойченко К.С., доцент кафедри економіки підприємств
Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Презентація
Кащенко Дар'я, курс 2, спец. 6503, МЕіМ
Н.к. – Андрющенко К.А., доцент кафедри економіки підприємств
Вплив ВЕЗ на івестиційний клімат в країні. Презентація

Коваленко Анна Віталіївна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Бойченко К.С., доцент кафедри економіки підприємств
Аутсорсинг як форма мінімізації витрат підприємства. Презентація

Кучеренко Людмила В'ячеславівна , курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Швидка О.П.,  доцент кафедри економіки підприємств
Ключові компетенції підприємства: сутність та особливості формування Презентація

Латиш Анастасія Геннадіївна, Сливка Дарина Василівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Бойченко К.С., доцент кафедри економіки підприємств
Управління інтелектуальним капіталом підприємства в сучасних умовах господарювання Презентація

Мартиненко Максим, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Лаврененко В.В, доцент кафедри економіки підприємств
Start-up як ключова характеристика інтернет-економіки. Презентація

Палієнко Анастасія Олексіївна, курс 2, спец. 6503, МЕіМ
Н.к. – Смирнов Є.В.,  ст. викл. кафедри економіки підприємств
Досвід управління валютними ризиками у світовій економіці: прикладний аспект. Презентація

Панасюк Вікторія Василівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Криворучкіна О.В., доцент кафедри економіки підприємств
Сучасний досвід існування інтегрованих структур. Презентація
Піскунов М.О., курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Криворучкіна О.В., доцент кафедри економіки підприємств
Досягнення переваг над конкурентами: способи та методи нецінової конкуренції (англомовна) Презентація
Регент Світлана Василівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Криворучкіна О.В., доцент кафедри економіки підприємств
Стимули екологоорієнтаційної діяльності підприємств. Презентація

Салата Дарина Сергіївна, Сагало Анна Олександрівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Криворучкіна О.В., доцент кафедри економіки підприємств
Концептуальні підходи до забезпечення економічної стійкості підприємств. Презентація

Семенюк Андрій Миколайович, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Швиданенко Г.О., професор кафедри економіки підприємств
Суб'єкти мікропідприємництва у розвитку бізнесу. Презентація

Сенько Олена Ігорівна,  курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Шевчук Н.В., доцент кафедри економіки підприємств
Передумови розвитку технологічного підприємництва. Презентація
Собко Анастасія Вячеславівна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Криворучкіна О.В., доцент кафедри економіки підприємств
Пріоритетні напрями мотивації персоналу на сучасних підприємствах. Презентація

Чабан Ілля Олегович, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Швиданенко Г.О., професор кафедри економіки підприємств
Інтелектуалізація діяльності суб’єкта господарювання. Презентація
Юрченко Владислав Миколайович, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. – Швиданенко Г.О., професор кафедри економіки підприємств
Технологія розробки та вдосконалення бізнес-моделі підприємства. Презентація

Юшкова Дарія Андріївна, курс 2, спец. 6504, ФЕтаУ
Н.к. –Швиданенко Г.О ., проф. кафедри економіки підприємств
Управління мотиваційним механізмом підвищення продуктивності праці персоналу підприємства Презентація


 

Остання редакція: 16.04.15