Факультет економiки та управлiння

VІ міжнародна науково-практична конференція “Економіка підприємства: теорія і практика”


VІ міжнародна науково-практична конференція “Економіка підприємства: теорія і практика” (до 110-річчя кафедри економіки підприємств КНЕУ) 13  жовтня 2016 року м. Київ
Мета конференції: обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств в контексті перспективних ринкових реформ в Україні.

Конференція відбудеться  13 жовтня 2016 року  за адресою: 03680 м. Київ,  пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (головний корпус)

Програма конференції:
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 – 13.00 – пленарне засідання
14.00-16.00 – виїзні круглі столи на теми:  “Управління бізнес-процесами компаній в когнітивній економіці” "Сучасні імперативи в управлінні персоналом підприємства: компетентнісній підхід"
19.00 – 21.00 – культурна програма «Київ театральний»
Обговорення матеріалів учасників конференції буде відбуватись з 1 по 12 жовтня 2016 року у форматі онлайн-форуму спільноти Google+ «Економіка підприємства: теорія і практика»
Для участі у форумі учасникам необхідно приєднати до неї власний профіль Google+ та розмістити там свої матеріали до 1 жовтня 2016 року. По завершенні конференції збірка матеріалів буде розіслана учасникам у електронному форматі та розміщена в репозитарії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» як електронне видання.

Інформаційний лист
Програма конференції

Організатори:

• МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
• ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» кафедра економіки підприємств
• «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
• «НАУКОВИЙ ПАРК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
• НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (м. Київ, Україна)
• НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ (м. Київ, Україна)
• БАТУМСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ (Грузія)
• БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
• ВІЛЬНЮСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Вільнюс, Литва)
• CENTRE FOR EUROPEAN REFORMS STUDIES (CERS) (м. Люксенбург, Нідерланди)
• УНІВЕРСИТЕТ HUMANITAS, (м. Сосновець, Польща)
• ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» (м. Київ, Україна)

Організаційний комітет конференції:

Голова: Павленко А.Ф. – ректор ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», доктор економ. наук, професор, академік АПН України, (м. Київ, Україна)
Члени: Лук’яненко Д.Г. – доктор економ. наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Заблодська І.В. - доктор економ. наук, професор, зав. відділом проблем міжрегіонального співробітництва професор, Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень (м. Київ, Україна)
Ляшенко О.М., доктор економ. наук, професор, вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (м. Київ, Україна)
Швиданенко Г.О. – кандидат економ. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Кукоба В.П. – доктор економ. наук, професор, заст. зав. кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Андрющенко К.А. – доктор економ. наук, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Олексюк О.І. – доктор економ. наук, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Павленко І.А. – доктор економ. наук, професор, директор Інституту інноваційного підприємництва ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Захарін С.В. – доктор економ. наук, професор, ст. наук. співробітник, громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку» (м. Київ, Україна)
Матвійчук А.В. – доктор економ. наук, професор, генеральний директор «Науковий парк Київського національного економічного університету» ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Гирдзияускас Стасис (Girdzijauskas Stasys) - доктор економ. наук, професор, Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва)
Карягін Ю.О. – професор, директор інституту україно-польської співпраці (м. Сосновець, Польща)
Нехорошева Л. М. – доктор економ. наук, професор, завідувач кафедри економіки промислових підприємств Білоруського державного економічного університету, (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Єськов С.В. – к.ю.н., доцент, директор Центру європейських реформ (Люксембург)
Ревуцька Н.В., канд. екон. наук, доцент, помічник декана факультету бізнесу та управління Батумської державної морської академії (м. Батумі, Грузія)

Відповідальний секретар:
Рєпіна Інна Миколаївна – доктор економ. наук, професор, заступник завідувача кафедри економіки підприємств з наукової роботи ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

Збірник доповідей

Робота наукових секцій буде проводитись в Інтернет-форматі  з 1 до 12 жовтня 2016р. :
Секція №1. “Теорії та моделі підприємств”
Секція №2. “Інноваційне підприємництво“
Секція №3. “Проблеми міжрегіональної співпраці“
Секція №4. “Бізнес-процеси та результативність діяльності підприємств”
Секція №5. “Потенціал і розвиток підприємств”
Секція №6. “Ризик-менеджмент та антикризова діяльність підприємств»
Збірнік матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка підприємства: теорія і практика"
Для участі в конференції необхідно:
- до 1 вересня 2016 р. зареєструватися на сторінці кафедри економіки підприємств: 
- до 15 вересня 2016 р. направити тези для електронної публікації та копію платіжного документу на адресу confEP2016@gmail.com
Організаційний внесок за участь в конференції та сертифікат учасника 200 грн.

Статті направляти на адресу http://www.sedu.com.ua/dlya-avtoriv/nadislati-stattyu/
У полі «Назва статті» вказати «учасник конференції: Економіка підприємства: теорія і практика».
Вартість публікації 1 стор. – 30 грн.
Останній термін подання статті 13 жовтня 2016 року.
Оплата проводиться після отримання згоди на публікацію статті за реквізитами конференції з позначкою «за друк статті ПІБ» .
При недотриманні вимог щодо оформлення тез або вимог ВАК до змісту статей, матеріали надруковані не будуть.
Телефони  оргкомітету: +38(044) 371-61-52, +38(044) 371-61-14
СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою, оргкомітет конференції

 

 

Остання редакція: 17.10.16