Факультет економiки та управлiння

Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво

 

 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


 

За освітньою програмою «Підприємництво» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати підприємницькі проекти,  свідомо  беруть на себе відповідальність за прийняття підприємницьких рішень та спроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності.

Освітня програма «Підприємництво» - Ваш вибір, якщо:

 • Ви дотримуєтесь активної життєвої позиції та відкриті до змін
 • Ви прагнете реалізувати себе у багатьох сферах діяльності, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання
 • Ви відповідальні, схильні до ризику, активні у пошуку оригінальних рішень та орієнтовані на досягнення комерційного успіху
 • Ви націлені на створення власного бізнесу

 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Форми навчання

денна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Підприємництво»

 

 • активні форми і методи навчання – тренінги, онлайн-курси, бізнес-симуляції
 • розробка групових бізнес-проектів та реалізація соціальних ініціатив
 • обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах
 • залучення бізнесменів до проведення практичних занять і тренінгів, воркшопів та семінарів (у т. ч. на базі підприємств)

 

 

Навички, які отримує випускник

 

 • виявлення, аналіз та оцінка підприємницької перспективи
 • створення (започаткування) власного бізнесу
 • реалізація підприємницьких ініціатив у великих компаніях
 • робота у цифровому просторі
 • бізнес-комунікації іноземними мовами  

 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньо-професійної програми "Підприємництво" – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від малого бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

 • підприємництво – розробка бізнес-планів та створення ефективних бізнес-моделей, організація та здійснення комерційної діяльності, керівництво підприємствами різних бізнес-профілів;
 • торгівля –  вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробка стратегії і тактики маркетингу, управління якістю товарів, оптимізація товаропросування, зберігання товарів;
 • біржова діяльність – аналіз товарних ринків, робота з біржовими інструментами, прогнозування ринкових тенденцій та оцінка ризиків, підготовка та реалізація стратегічних рішень.  

 

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Підприємництво" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")

 

 

  

Остання редакція: 25.01.23