Факультет економiки та управлiння

Інтелектуальна власність

 • Твір наукового характеру «Проблемні аспекти реалізації компетентнісного підходу в українських ВНЗ» (свідотцтво про реєстрацію авторських прак на твір №67557 від 02.09.2016 р.). Автори - Кулага І.В., Ткаченко О.В.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру «Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2016-2020 роки» (свідотцтво про реєстрацію авторських прак на твір №65098 від 29.04.2016 р.). Автори - Чужиков В.І., Антонюк Л.Л., Лук’яненко Д.Г., Ільницький Д.О., Василькова Н.В., Кулага І.В., Барабась Д.О., Коломієць-Людвіг Є.П.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру «Робоча навчальна програма з науки (дисципліни) «Start-Up: створення та функціонування» (свідотцтво про реєстрацію авторських прак на твір №65097 від 29.04.20166 р.). Автори - Норіцина Н.І., Кужель В.М.
 • Твір наукового характеру «Сучасні економічні теорії» (свідотцтво про реєстрацію авторських прав на твір №600494, 2015 р.). Автор - Фещенко В.М.
 • Твір наукового характеру «Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології)» (свідотцтво про реєстрацію авторських прав на твір №60492, 2015 р.). Автор - Степаненко С.В.
 • Твір наукового характеру «Макроекономічний аналіз національної економіки» (свідотцтво про реєстрацію авторських прав на твір №60628 від 14.07.2015 р.). Автори - Радіонова І.Ф., Усик В.І.
 • Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №60629 від 14.07.2015 р.). Автори - Котенок Д.М., Усик В.І.
 • Твір наукового характеру «Мікроекономіка» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №61259, 2015 р.). Автори - Наливайко А.П., Азьмук Л.А., Верба В.А., Банщиков П.Г., Гребешкова О.М., Батенко Л.П., Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Щербатюк О.М., Решетняк Т.І.
 • Твір наукового характеру "Планування і контроль на підприємстві" (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №60502, 2015 р.). Автори - Батенко Л.П., Гордієнко В.М., Євдокимова Н.М., Іванова А.С., Михайленко О.Ф., Лозовик Ю.М.,Оберемчук В.Ф.
 • Модель підготовки докторів філософії з економіки (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №57992, 2015 р.). Автори - Лук’яненко Д.Г., Наливайко А.П., Антонюк Л.Л., Столярчук Я.М., Шевченко О.Л.
 • Робоча програма з науки «Стратегічне управління» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір №46719 від 11.12.2012 р.). Автори – проф. Наливайко А.П., доц. Востряков О.В., доц. Гребешкова О.М., доц. Прохорова Є.В.
 • Комп’ютерна програма «Економічне управління підприємством: технології інвестування і вирішення внутрішньогосподарських проблем «Битва титанів» («BattleTitans») (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 38499 від 23.12.2009 р.). Автор – доц. Лозовик Ю.М. 
 • Комп’ютерна програма «Бізнес-симуляція Zigam-Market» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 45674  від 17.09.2012 р.). Автори – Прохорович І.В., доц. Банщиков П.Г., старш. викл. Гордієнко В.М.
Остання редакція: 07.12.16