Факультет економiки та управлiння

Інноваційні продукти

Кафедра стратегії підприємств

 • Комп’ютерна програма «Економічне управління підприємством: технології інвестування і вирішення внутрішньогосподарських проблем «Битва титанів» («BattleTitans») (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 38499 від 23.12.2009 р.). Автор – доц. Лозовик Ю.М.
 • Комп’ютерна програма «Бізнес-симуляція Zigam-Market» (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 45674  від 17.09.2012 р.). Автори – Прохорович І.В., доц. Банщиков П.Г., старш. викл. Гордієнко В.М.

Кафедра економіки підприємств

 • Тренінг-курс «Управлінський контролінг». Автори: Лаврененко В. В., доцент, канд. екон. наук; Приходько Л. М. доцент, канд., екон. наук; Ковальов Д. В., член Союзу контролерів (Росія).
 • Дисципліна сертифікаційної програми «Бізнес-моделювання»  ТРЕНІНГ –КУРС «START-UP»  (на базі бізнес-інкубатора КНЕУ) для напряму підготовки 6504 “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Автори: Норіцина Н. І. доцент, канд. екон. наук ; Бортнік А. М. доцент, канд. екон. наук ; Кужель В. М. доцент, канд. екон. наук.
 • Тренінг-курс з менеджменту бізнес-процесів. Автор: Приходько Л. М. доцент, канд. екон. наук.

Кафедра макроекономіки та державного регулювання

Кафедра менеджменту

 • Галузеві стандарти вищої освіти. Освітньо – кваліфікаційна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.050201 “Менеджмент організацій”, К., Міністерство освіти і науки України, 2003.
 • Стандарт предприятия. Стратегическое управление предприятием и целевое управления. ТО.К2.С2. Учебное пособие. Программа подготовки кадрового резерва на должность руководителей ОП ЗАЭС по управленческим и экономическим дисциплинам. 00. УЦ. СПО. 282.3, (00. УЦ. СПО. Пс. 282.3), Минтопэнерго, ГП “Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»” ОП Запорожская АЭС, УТЦ, 2003.
 • Стандарт предприятия.  Стратегическое управление предприятием и целевое управления. Руководство инструктора. Программа подготовки кадрового резерва на должность руководителей ОП ЗАЭС по управленческим и экономическим дисциплинам. 00. УЦ. ОП. 149. Минтопэнерго, ГП “Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»” ОП Запорожская АЭС, УТЦ, 2003.
 • Розроблені методичні матеріали з курсу “Стратегічне планування” для семінарів “Корпоративне управління та діяльність спостережних рад” в межах проекту USAID “Міжнародні стандарти бізнесу та корпоративне управління”.
 • Розроблені макети таблиць для збору первинної інформації щодо основних техніко-економічних показників діяльності АТ; форми анкет для проведення експертного опитування щодо встановлення системи показників стратегічного моніторингу та контроллінгу

Кафедра історії та теорії господарства

 • Розробка програми інтегрованої науки "Історія економіки та економічної думки". Автори: проф. С.В.Степаненко, проф. В.М.Фещенко, доценти: С.Н.Антонюк, М.М.Логінов, Н.О. Тимочко та ін. Галузевий стандарт вищої освіти України. - К., 2006 р.
 • Книга "Історія економіки та економічної думки" (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 36871 від 10.02.2011 р.). Авторський колектив під керівництвом проф. Степаненко С.В.
 • Розробка авторської програми з науки "Сучасні економічні теорії". Автор - проф. Фещенко В.М.
 • Навчальний посібник з науки "Сучасні економічні теорії". - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с. Автор - проф. Фещенко В.М.
 • Розробка авторської програми з науки "Інституціональна економіка". Автор - проф. Степаненко С.В.
Остання редакція: 16.12.13