Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціямагістр менеджменту
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяців / 1 рік 6 місяців
Форма навчанняДенна(очна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Менеджмент бізнес організацій"
Портфоліо освітньої програми

 

 

 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент Бізнес-Організацій» спрямована на підготовку успішних управлінців для бізнесу різних форм власності в епоху цифрової економіки через формування системного управлінського мислення з опануванням сучасного практичного інструментарію стратегічного, проєктного та функціонального менеджменту.

ПРОЄКТ ОПП "МБО" 2023

ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ

 

 • Системне стратегічне мислення
 • Cформовані навички управління на основі проєктного підходу
 • Майстерність в розробці та прийнятті управлінських рішень
 • Розвинені навички лідерської поведінки та командної роботи
 • Поглиблені спеціалізовані знання щодо управління організаціями різних форм власності

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ПРОГРАМІ

 

 • Навчання у взаємодії із бізнесом, зустрічі з експертами-фахівцями, майстер-класи провідних практиків
 • Формат змішаного навчання (он-лайн та офф-лайн)
 • Індивідуальний графік навчання, що дозволяє гнучко управляти часом та поєднувати навчання і роботу
 • Індивідуальна траєкторія навчання, що дозволяє особисто обирати цікаві для себе дисципліни
 • Спрямування навчання на вирішення актуальних практичних кейсів у командах та реалізацію групових й індивідуальних проєктів
 • Долучення до міжнародних практик навчання та управління - участь у міжнародній програмі «International Master Week», stream «Managing International Projects» (Університет Сієни, Італія)

 

НАВИЧКИ, ЯКІ ОТРИМУЄ ВИПУСКНИК

 

 • розуміння закономірностей розвитку бізнес-організацій в умовах глобалізації та діджиталізації економіки;
 • трансформації систем управління відповідно до реалій нової економіки;
 •  формування мережевих та віртуальних організацій;
 • використання сучасних підходів, практик та інформаційних технологій управління проєктами різного типу;
 • застосування методик управлінського діагностування та аналізу стратегічної позиції бізнес-організацій;
 • управління поведінкою працівників, зокрема взаємодією в групах, конфліктами, комунікаціями, організаційною культурою та організаційним розвитком;
 • опанування технологій заснування нового бізнесу та стартап-менеджменту; розробки стратегії розвитку власної справи;
 • розроблення та обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування бізнес-організацій;
 • вивчення і впровадження кращих управлінських практик;
 • проведення наукових досліджень з питань удосконалення управління бізнес-організаціями.

Із текстом оновленої ОПП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Менеджмент бізнес-організацій».

 

Детальніше про програму:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Остання редакція: 25.03.24