Факультет економiки та управлiння

Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


Найголовнішим завданням сучасного бізнесу є пошук новітніх способів задоволення запитів ринку, забезпечення ефектиного управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників підприємницького типу мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління. Визначальну роль у вирішенні цього завдання належить підприємцям нової формації. 

За освітньо-професійною програмою «Підприємництво»  ведеться підготовка фахівців високого професійного рівня, здатних реалізовувати підприємницькі здібності, використовувати новітні управлінські технології задля створення та розвитку власної справи та  зростання її ринкової вартості, поширювати підприємницьку поведінку в бізнес-організаціях різних форматів.

Основні завдання програми:

 • розкрити «секрети» про те, як підприємці можуть використовувати свої переваги, розвиваючи інноваційне мислення, застосовуючи сучасні управлінські технології, формуючи організаційні компетенції та динамічні здатності на підприємствах;
 • сформувати у слухачів системне сприйняття та надати дієві інструменти комплексного вирішення проблем розвитку сучасного бізнесу;
 • надати компетенції в сфері підготовки і обґрунтування стратегічних рішень та їх переведення на операційний рівень діяльності підприємства.

Досвідчені викладачі університету, а також ТОР-менеджери і провідні фахівці-практики відомих українських та міжнародних компаній у форматі тренінг-курсів вчать не тільки швидко приймати обґрунтовані підприємницькі рішення, розвивати лідерські якості та ефективні партнерські комунікації, а й генерувати цінні підприємницькі ідеї для власних Start-up, обирати ефективні бізнес-стратегії та оцінювати їх результативність на основі фінансово-економічних та соціальних прогнозів.


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 6 місяців (очна), 1 рік 8 місяців (заочна) / 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Підприємництво»

 

 • дисципліни фахової підготовки не мають аналогів в Україні, є авторськими розробками провідних викладачів університету
 • програма сфокусована на практичній підготовці слухачів шляхом активного застосування методів групової роботи, case-study, аналітичних інструментів (у т.ч. класу ВІ)
 • спеціальна підготовка магістрантів поєднується з їх активною участю в науково-дослідницькій діяльності (у т.ч. із залученням зарубіжних партнерів), що відкриває широкі можливості для подальшого професійного та наукового становлення випускників програми (у т.ч. вступу до аспірантури)
 • процес навчання на програмі чітко спрямований на формування у магістрантів професійних компетенцій у сферах створення та розвитку бізнесу, лідерства та бізнес-партнерства, у т.ч. шляхом виконання комплексних (міждисциплінарних)  практичних завдань під час проходження практики на вітчизняних підприємствах та у представництвах міжнародних компаній різних бізнес-профілів
 • викладачі  програми, які мають багатий досвід практичної та науково-дослідницької діяльності, відкриті для  безпосереднього  спілкування зі слухачами, у т.ч. із застосуванням сучасних комунікаційних інструментів (Інтернет, Microsoft Office 365, Moodle)

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою та реалізується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу. 


 

 

Навички, які отримує випускник

 

Програма спрямована на оволодіння знаннями щодо управління підприємницькою діяльністю і розвитком бізнесу суб’єктів господарювання, а саме:

 • застосування норм підприємницького права,
 • знання і проведення бізнес-діагностики та прогнозування діяльності підприємства з використанням інструментарію бенчмаркінгу,
 • встановлення і підтримання міжнародних, у т.ч. крос-культурних комунікацій,
 • володіння навичками організації інноваційного бізнесу, бізнес-інжинірингу і здійснення комплексного управління підприємством з використанням інформаційно-аналітичних систем,
 • застосування знань з управління бізнес-процесами, бізнес-проектами і вартістю бізнесу,
 • обґрунтування підприємницьких рішень,
 • управління знаннями на підприємстві та особистісним розвитком,
 • управління стратегічними змінами на підприємстві тощо.  

Ключові характеристики випускника спеціальності – самостійність, відповідальність за прийняті рішення та їх наслідки, схильність до ризику, ініціативність, активний пошук оригінальних рішень, орієнтація на досягнення комерційного успіху.

 


 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Професійні компетентності випускника дозволяють обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання. 

Компанії, в яких працюють випускники: DeloitteToucheTohmatsuLimited, EY, KPMG, "Оболонь», Carlsberg Україна, Roshen, «Миронівський хлібопродукт», «Київстар», «МТС Україна», «MetroCash&CarryУкраїна», «Мотор Січ», «Укртелеком», «Баядера Холдинг», «KraftFoodsУкраїна», «Дарниця», «Нова Пошта», «Кока-Кола Беверіджиз Україна», «Бель Шостка Україна» та багатьох інших. 

 


 

 

Випускники-обличчя програми

 

 

 

 

 

 


 

Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Підприємництво" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціаліація "Підприємництво")

 


Презентація магісерської освітньої програми "Підприємництво"

 

  

 
Остання редакція: 25.01.23