Факультет економiки та управлiння

Освітні програми

На сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 281 "Публічне управління та адміністрування", 051 "Економіка" (спеціалізація "Національна економіка") та 8.03060101 «Менеджмент  і адміністрування» (спеціалізація "Менеджмент державних установ").

Якість професійної підготовки випускників кафедри забезпечується за рахунок постійного удосконалення структури навчального процесу, розробки нових освітніх продуктів, впровадження компетентнісного підходу із одночасним розширенням прогресивних освітніх технологій і методик викладання, що базуються на використанні можливостей інформатизації та комп’ютеризації. 


 

Освітні програми бакалаврського рівня:

З 2016 року

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

З 2016 року

(у 2018 року набір на програму не здійснюється)

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація "Національна економіка" 

З 1997 року

(з 2016 року набір на програму не здійснюється)

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Спеціальність 8.03060101 "Менеджмент  і адміністрування (за видами економічної діяльності)"

Спеціалізація "Менеджмент державних установ"


Освітні програми магістерського рівня:

З 2016 року

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

З 1997 року

(з 2016 року набір не здійснюється)

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Магістерська програма «Державне управління економікою»


Освітні програми підготовки Доктора філософії (PhD):

 

З 2017 року

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

З 2017 року

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

З 1997 року

Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

 

 

Остання редакція: 25.07.18