Факультет економiки та управлiння

Міжнародна науково-практична конференція "Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості", 19 квітня 2019 року

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Кафедра економічної теорії

 


Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПРОГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ»,


19 квітня 2019 р.


 

⇒ Метою конференції є сприяння розвитку економічної аналітики як перспективного напряму сучасної економічної науки, поширення знань, інформації та практичного досвіду у цій сфері.

Економічна аналітика – галузь знань, що швидко розвивається. Сьогодні це не тільки вузькоспеціалізовані знання щодо застосування комп’ютерних методів в економіці і обробка статистичної інформації. У широкому сенсі економічна аналітика – це глибоке розуміння соціально-економічних процесів і бізнес-ситуацій, використання сучасних методів та інструментів економічного аналізу на основі високотехнологічних інформаційних ресурсів. Економічна аналітика передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння сучасними методами прийняття управлінських рішень; планування і розробки стратегій, проектування систем управління; аналізу, оцінювання діяльності як на рівні бізнесу, так і на рівні держави.

⇒ Запрошуємо до обговорення наукових та практичних проблем економічної аналітики студентів, викладачів, науковців, аналітиків та всіх, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку інформаційної економіки.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Еволюція методології економічної аналітики
  • Методи та інструментарій економічної аналітики
  • Дослідницька аналітика
  • Сучасні тренди економічної аналітики

ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
ДО 01 КВІТНЯ 2019 РОКУ

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі: очна та дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.

 

Більш детальна інформація про вимоги до оформлення тез доповідей та заявку на участь у конференції -
в ІНОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІ

Остання редакція: 18.04.19
Програма конференції