Факультет економiки та управлiння

Науково-методичний семінар

У 2018-2019 навчальному році робота науково-методичного семінару кафедри здійснювалась в основному відповідно до затвердженого 30.08.2018 року плану (протокол засідання кафедри від 30.08.2018 № 1). Передбачалось проведення 7 засідань з розгляду актуальних науково-методичних проблем :

  1. Новації в управлінні бізнес-процесами м’ясопереробних підприємств(жовтень 2018 р., Пономарьова Ю.І.);
  2. Сучасна теоретична концепція інноваційного розвитку підприємства (листопад 2018 р., Петренко Л.А.);
  3. Результати проведення науково-дослідних робіт кафедри (грудень 2018 р., Рєпіна І.М.);
  4. Результативність розвитку міжнародних наукових зв’язків кафедри (січень 2019 р.     , Смірнов Є.);
  5. Теоретико-методична основа проектного управління інноваційною активністю підприємств (березень 2019 р., Кечеджи М.С.);
  6. Результативність інноваційної діяльності працівників кафедри за результатами загальноуніверситетського моніторингу (квітень 2019 р., Чухраєва Н.М.);
  7. Стан та перспективи розвитку інноваційного підприємництва : результати науково-практичної конференції (травень 2019 р., Кужель М.Ю.).

Згідно плану заслухано й обговорено наукову доповідь із завершених досліджень – Петренко Л.А.

Розгляд результатів досліджень Кечеджи М.С. та Пономарьової Ю.І. визнано недоцільним у зв’язку припиненням ними дослідницької роботи в аспірантурі.

Понад затверджений план до 30.05.2019 року розглянуто та обговорено результати досліджень на теми:

Теоретико-методичні засади ціннісно-орієнтованого управління підприємством (Куценко Є.К.);

Методи забезпечення стратегічної результативності діяльності підприємств (Янголь Г.В.);

Розглянуто і рекомендовано до затвердження Звіт з проведення науково-дослідних робіт кафедри за 2018 рік (доповідач проф. Рєпіна І.М.). Основні висновки Звіту прийнято до уваги, запропоновано напрями подальшого розвитку науково-дослідницької діяльності.

Засідання науково-методичних семінарів мали інформативно-пізнавальний характер і спрямовувались на підвищення інформованості викладачів кафедри про наукові здобутки і різних сферах, а також їх наукової активності. Для цього наприкінці кожного проведеного семінару подавалась інформація про динаміку цитування наукових розробок працівників кафедри у системі «служба Google Академія», а також зверталась увага на необхідність коректного використання посилань на наукові публікації.