Факультет економiки та управлiння

Аспірантура та докторантура

 На кафедрі економіки підприємств успішно функціонує аспірантура та
докторантура:

Список здобувачів ОНП 051 "Економіка" та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри бізнес-економіки та підприємництва

№ п/п

ПІБ аспіранта

Рік вступу

Форма навчання (денна, заочна)

Рік завершення терміну навчання на ОНП

Тема дисертації

ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада

051 "Економіка"

2018 рік

Денна форма навчання

1.

Башук

Ігор

Віталійович

2018

Денна

2022

Моделювання бізнес-процесів підприємства

Швиданенко Г.О.,к.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2.

Смирнов

Євген

Євгенович

2018

Денна

2022

Оцінювання та забезпечення економічного зростання підприємства (за матеріалами підприємств переробної промисловості України)

Шевчук Н.В., к.е.н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2019 рік

Денна форма навчання

3.

Варшавський Олександр Володимирович

2019

Денна

2023

Формування доданої вартості підприємств молокопродуктового підкомплексу

Чабан В.Г., к.е.н., професор,професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

4.

Глєб

Олександр Олександрович

2019

Денна

2023

Формування інвестиційної політики ІТ-підприємства

Дзюбенко Л.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

5.

Декрет

Ірина

Ігорівна

2019

Денна

2023

Оцінювання та забезпечення розвитку іт-компаній в Україні

Швиданенко Г.О.,к.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

6.

Тетерук Катерина Володимирівна

2019

Денна

2023

Управління інноваційним розвитком людського капіталу підприємства

Андрющенко К.А., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

7.

Чебаков

Денис Олександрович

2019

Денна

2023

Організаційне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів хлібопекарних підприємств

Кукоба В.П.,д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Заочна форма навчання

8.

Жарінов

Сергій

Сергійович

2019

Заочна

2023

Трансформація бізнес-моделі організації в умовах цифрової економіки

Верба В.А.,д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту

2020 рік

Денна форма навчання

9.

Коваль

Анжела

Ігорівна

2020

Денна

2024

Трансформація бізнес-моделі підприємства в умовах циркулярної економіки

Лігоненко Л.О., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

10.

Корж

Анастасія Юріівна

2020

Денна

2024

Організаційно-економічне забезпечення автономізації фармацевтичних підприємств

Кукоба В.П.,д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

11.

Маркуц

Владислав Ігорович

2020

Денна

2024

Раціоналізація ресурсного забезпечення підприємства в цифровій економіці

Кизенко О.О., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2021 рік

Денна форма навчання

12.

Кириленко Вікторія

Юріївна

2021

Денна

2025

Формування репутаційного потенціалу закладів охорони здоров'я України

Петренко Л.А., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

13.

Санжаревський Денис Володимирович

2021

Денна

2025

Розвиток логістичного потенціалу водного транспорту України

Кузьменко О.М, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

14.

Терещенко

Юлія Олександрівна

2021

Денна

2025

Розвиток мережевих бізнес-моделей в індустрії розваг

Лаврененко В.В.,к.е.н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Заочна форма навчання

15.

Стецюра

Вадим Олександрович

2021

Заочна

2025

Формування стратегії розвитку підприємств відновлюваної енергетики України

Швиданенко Г.О.,к.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2022 рік

Денна форма навчання

16

Возний

Дмитро Сергійович

2022

Денна

2026

Трансформація бізнес-моделей приватних медичних клінік

Швидка О.П.,к.е.н. доц., проф. кафедри бізнес-економіки та підприємництва

17

Катрич

Дмитро

Юрійович

2022

Денна

2026

Забезпечення результативності капіталоутворення на підприємстві

Шевчук Н.В.,к.е.н. доц., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

18

Кур’ян

Інна Ігорівна

2022

Денна

2026

Управління витратами переробних підприємств в умовах нестабільного середовища

Швиданенко Г.О.,к.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

19

Потієнко

Олена Вікторівна

2022

Денна

2026

Проектування клієнтоцентричних інновацій підприємств за методологією сервіс-дизайну

Рєпіна І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

20

Федоров

Сергій Станіславович

2022

Денна

2026

Формування інтеграційної бізнес-моделі підприємства

Махова Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

21

Фоменко

Борис

Олегович

2022

Денна

2026

Розробка кваліметрії результативності релокації підприємств

Шкода Т.Н.,д.е.н. доц., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Заочна форма навчання

22

Горін

Андрій Вячеславович

2022

Заочна

2026

Стратегування економічної поведінки підприємства за умов глобальних викликів

Гребешкова О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

23

Яровий

Максим Миколайович

2022

Заочна

2026

Організаційно-економічне забезпечення прискореної релокації машинобудівних підприємств

Кукоба В.П.,д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

2017 рік

Заочна форма навчання

24.

Манаєнкова (Погодаєва) Марина Костянтинівна

(академічна відпустка

до 21.01.2023р.)

2017

Заочна

2020

Організаційно-економічне забезпечення дифузії інновацій на підприємствах (за матеріалами телекомунікаційних підприємств)

Кукоба В.П.,д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2018 рік

Денна форма навчання

25.

Мисилюк

Влада

Сергіївна

2018

Денна

2022

Організаційний дизайн корпоративного підприємництва

Лігоненко Л.О., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

26.

Якушева

Наталія Валентинівна

2018

Денна

2022

Формування екосистеми інноваційного підприємництва

Рєпіна І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2019 рік

Денна форма навчання

27.

Метелюк (Коденська)

Юлія

Петрівна

2019

Денна

2023

Розвиток торговельних мереж у сфері рітейлу

Рєпіна І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

28.

Метелюк

Дмитро

Юрійович

2019

Денна

2023

Формування репутаційних активів суб’єктів торгівельного підприємництва

Петренко Л.А., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2020 рік

Денна форма навчання

29.

Пузько 

Сергій 

Геннадієвич

2020

Денна

2024

Інноваційні технології виведення нового продукту на ринок

Петренко Л.А., д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

30.

Стасовський

Юрій Володимирович

2020

Денна

2024

Комбінаторика технік креативності в інноваційному підприємництві

Рєпіна І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Заочна форма навчання

31.

Стасовська

Галина

Михайлівна

2020

Заочна

2024

Формування інтелектуальних активів інноваційного підприємництва

Лаврененко В.В., к.е.н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2021 рік

Денна форма навчання

32.

Давидкова Катерина Максимівна

2021

Денна

2025

Розвиток екосистеми соціального підприємництва

Оберемчук В.Ф., к.е.н.,доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

33.

Шапран Олександр Андрійович

2021

Денна

2025

Формування інноваційного патерну квантового партнерства у сфері охорони здоров'я

Рєпіна І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Заочна форма навчання

34.

Васильєв

Ігор

Сергійович

2021

Заочна

2025

Результативність цифрової трансформації суб'єктів підприємництва

Рєпіна І.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва

2022 рік

Денна форма навчання

35.

Кожухівський Олександр Сергійович

2022

Денна

2026

Імплементація інструментарію соціального підприємництва в HоRеCа бізнес-сегменті

Востряков О.В., к.е.н.,доцент, доцент кафедри менеджменту

36.

Кулієвич Олександр Володимирович

2022

Денна

2026

Адаптивний розвиток креативного підприємництва в Україні

Лаврененко В.В., к.е.н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

37.

Петрашко Олексій Геннадійович

2022

Денна

2026

Трансформація організованих товарних ринків в Україні

Клименко С.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

38.

Рєпін

Кирило Сергійович

2022

Денна

2026

Розвиток екологічного підприємництва в Україні

Шергіна Л.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

39.

Шлапак

Андрій Васильович

2022

Денна

2026

Інтенсифікація розвитку суб'єктів підприємництва в умовах соціально-економічної нестабільності

Кубарева І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Заочна форма навчання

40.

Розовик

Олена Леонідівна

2022

Заочна

2026

Стратегія корпоративного зростання фармацевтичного бізнесу

Шевчук Н.В.,к.е.н. доц., професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва               І.М.Рєпіна