Факультет економiки та управлiння

Сагайдак Михайло Петрович

Кафедра:Кафедра менеджменту
Посада:Завідувач кафедри менеджменту, професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів: менеджмент, внутрішній маркетинг, мультиканальні комунікації, менеджмент та маркетинг підприємств сфери послуг, інтелектуальна власність, інновації

У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг», здобув кваліфікацію магістра з маркетингового менеджменту.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», на тему: «Інституційні перетворення у трансформаційній економіці», отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри маркетингу.

У 2016 році захистив докторську дисертацію у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему: «Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг», отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2019 році отримав вчене звання професора кафедри економіки та підприємництва.

З 2002 р. по вересень 2017 р. працював у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри маркетингу, декана факультету економіки підприємництва та права, заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи.

З вересня 2017 р. – професор кафедри економіки підприємств, яка з 01.09.2018 р. переіменована у кафедру економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Член Вченої ради факультету економіки та управління.

До 24.09.2019 р. Гарант освітньо-професійної прогами "Підприємництво" другого (магістерського) рівня вищої освіти, з 24.09.2019 р. Гарант освітньо-наукової програми "Менеджмент" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

З 1 червня 2019 року виконуючий обов'язки завідувача кафедри менеджменту

З 30 січня 2020 року завідувач кафедри менеджмненту (наказ від 30.01.2020 №100-к)

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

за спеціальностями:

073 Менеджмент;

075 Маркетинг;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 в Київському національному університеті технологій та дизайну зі спеціальностей 08.00.03; 08.00.04.

Член Ревізійної комісії Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти з березня 2021 р.

Член-кореспондент Академії економічних наук України з 2014 р.

Член редакційної колегії збірника наукових праць«Вчені записки» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна);

Член редакційної колегії Електронного наукового видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку» Запорізький національний університет (Україна);

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економіка та підприємництво» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна).

Стажування / підвищення кваліфікації:

1) Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/055105-17, програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 09.10.2017 р. – 01.12.2017 р.;

2) Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас, Литва), Клайпедський університет (м. Клайпеда, Литва), Сертифікат №5KV-1850, Стажування за програмою «Європейські університети та їх внесок у формування і розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті», 11.06.2018 р. – 16.06.2018 р.;

3) Університет Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Латвійський університет природничих наук і технологій (м. Єлгава, Латвія), Естонська Академія Наук (м. Таллін, Естонія), Сертифікат №5KV-2620, Стажування за програмою «Інноваційний розвиток Європейських університетів: Балтійський шлях», 10.06.2019 р. – 15.06.2019 р.;

4) Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС02070884/070105-21, програма «Вступ у Дата Сайнс», 18.11.2020 р. – 05.02.2021 р.

Автор понад 180 публікацій, у т. ч. 1 – одноосібна монографія, 12 – колективних монографій, у т.ч. міжнародних, 1 – навчальний посібник з грифом МОН України.

Сфера наукових інтересів: менеджмент, внутрішній маркетинг, мультиканальні комунікації, менеджмент та маркетинг підприємств сфери послуг, інтелектуальна власність, інновації