Факультет економiки та управлiння

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Информация по-русски

Information in English

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників бізнесу та зацікавлених організацій прийняти участь у роботі ІІ Міжнародної науково - практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», яка відбудеться 22-23 травня 2014 року.

Мета конференції: обговорення результатів новітніх вітчизняних і закордоннихдосліджень у сфері менеджменту організацій; стратегічного, корпоративного управління; інноваційного й сталого розвитку підприємств та економіки.

Робота конференції планується за секціями:
1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління.
2. Сучасні парадигми стратегічного та корпоративного менеджменту.
3. Інноваційна економіка та інноваційний менеджмент в організаціях: сучасні тенденції та взаємовплив.
4. Проблеми розвитку бізнес-освіти та управління знаннями.

До початку роботи конференції будуть опубліковані збірник тез доповідей та збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України», який включено до переліку фахових видань (Постанова президії ВАК України від 26.01.2011 №1-05/1).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактні телефони оргкомітету:
Координатори конференції:
Тел. +38-097-345-88-80 – Соболєва Тетяна Олександрівна
Тел. +38-068-358-38-40 – Щекина Тетяна Петрівна (з питань публікацій)
Тел. +38-093-768-89-11 – Свинчук Анастасія Анатоліївна (з питань поселення)
E-mail: kneu.mmsi2014@gmail.com
Поштова адреса: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, кафедра менеджменту (кім. 244)

Докладну інформацію про оргкомітет, умови участі, вимоги до оформлення тез наведено в інформаційному листі (завантажити PDF).

Просимо звернути увагу на зміну реквізитів для сплати оргвнесків для участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту".
НОВІ РЕКВІЗИТИ: Р/р 260043057101 в ПАТ «Кредит Оптима Банк», м. Київ, МФО 380571,  одержувач – ТОВ «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана», Код ЄДРПОУ 32961034
 

Прохання по можливості заповнювати заявку на участь в конференції в режимі on-line:

ON-Line заявка на участь

 

Остання редакція: 10.03.16