Факультет економiки та управлiння

Менеджмент проектів і консалтинг (укр.) (спец. 051)

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми - Верба Вероніка Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри стратегії підприємств, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ.

Преамбула. Динамічне глобальне середовище, в якому оперують українські підприємства, потребує від них гнучкості та адаптивності, які вимагають певного комплексу дій, котрі виконуються у форматі різноманітних проектів із залученням внутрішніх та зовнішніх консультантів. Проектний менеджмент стає інструментом ефективної реалізації планів стратегічного розвитку та забезпечення операційної стійкості підприємств, що зумовлює потребу у відповідних фахівцях - менеджерах проектів та спеціалістах з управлінського консультування. 

Цільова аудиторія. Програма «Менеджмент проектів і консалтинг» спрямована на слухачів, що в рамках навчання в магістратурі прагнуть отримати професійну підготовку за двома спеціальностями – «Економіка підприємства» та «Управління проектами» і реалізувати себе в сфері проектного менеджменту, зробити кар’єру в управлінському консультуванні, зайняти посади в успішних вітчизняних та іноземних компаніях. 

Основні завдання програми:

 • озброїти випускників програми найсучаснішими знаннями та практичними навичками у сфері економіки підприємства, проектного менеджменту та управлінського консультування;
 • надати бажаючим можливість розвинути свої якості дослідників-науковців;
 • сформувати компетенції щодо визначення та обґрунтування напрямів розвитку підприємств, прийняття управлінських рішень та формування проектів їх реалізації;
 • на основі наближення формату навчання в магістратурі до найкращих західноєвропейських стандартів забезпечити отримання слухачами навичок роботи у команді,  розвитку лідерських якостей, набуття майстерності презентації.

Особливості програми, що підвищують якість навчання та сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:

 • залучення до програми викладачів, що мають багаторічну практику співпраці з підприємствами України в формі проведення консалтингових проектів і корпоративного навчання;
 • активна участь фахівців консалтингового бізнесу та проектного управління у підготовці магістрантів;
 • партнерство з провідними консалтинговими компаніями (EY, PwC, KPMG та ін.);
 • поєднання найсучаснішого змістовного наповнення дисциплін з практичною підготовкою студентів;
 • інтерактивні методи навчання, які передбачають використання кейсів, рольових ігор, роботи у командах;
 • розробка і презентація індивідуальних і групових проектів;
 • проведення тренінгу з використанням сучасного програмного забезпечення MsProject;
 • участь у реальних консалтингових проектах.

Випускники програми, які мають високий середній бал, поділяють професійні стандарти та етичний кодекс консультантів з управління мають можливість отримати сертифікат інтерна-консультанта Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (ІМС-Ukraine),  а також сертифікат ІРМА «Молодший менеджер проекту», що забезпечує додаткові конкуренті переваги на ринку праці. 

Детальніше про програму:

 

Остання редакція: 05.07.17