Факультет економiки та управлiння

Результати рейтингового оцінювання учасників круглого столу «Гносеологія категорій економіки публічного сектору»11 Травня 2017р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

участі студентів у 84-ій студентській науковій конференції

«Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»

 

за тематичною платформою «Інновації в управлінні публічним сектором економіки»

 

 

Круглий стіл І  «Гносеологія категорій економіки публічного сектору»

 

(для студентів І-ІІ курсів)

 

 

 

Прізвище та імя студента

Тема доповіді

Факультет,

курс

Науковий керівник

Загальна оцінка

(0-100 балів)

1

Шаляпін Олексій

ІННОВАЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: СВІТОВІИЙ ДОСВІД

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

94

2

Максимчук Наталія

«ПАСТКА БЕЗРОБІТТЯ»: СУЧАСНІ ЧИННИКИ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ

МЕіМ, 1

Федірко Н.В.

92

3

Пінтелей Ігор

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ БІДНІСТЬ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

ФЕтаУ, 2

Котенок Д.М.

90

4

Морочинець Світлана

ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ«ДЕРЖАВА ГАСТРОЛЕР-БАНДИТ»

ФЕФ, 1

ЄмельяненкоЛ.М.

89

5

Нотевський Євгеній

САМОВРЯДНІ СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СТРУКТУРІ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

ФЕтаУ, 1

Радіонова І.Ф.

86

6

Півторак Дар`я

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

МЕіМ, 1

Федірко Н.В.

85

7

Махиня

Ірина

ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

83

8

Ясинський Артем

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ: ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ, СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

ФІСІТ, 2

КуценкоТ.Ф.

82

9

Діц Тетяна, Завалій Валерія       

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ  ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ: ДОСВІД ІНДІЇЇ

МЕіМ, 2

Москалюк Н.П.

81

10

Дудлів Надія 

ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ ЕКСТЕРНАЛІЇ

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

81

11

Малічевська Ліана

ПУБЛІЧНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТА СЕКТОР ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ

ФЕтаУ, 1

Радіонова І.Ф.

81

12

Воскобойник Тетяна

ПОДАТКОВИЙ ТЯГАР ТА ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ: КАТЕГОРІАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ

ФЕтаУ, 2

Котенок Д.М.

79

13

Акієв Куртєюп

ДЕРЖАВНО- ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ

ФЕтаУ, 2

Котенок Д.М.

77

14

Марчук Галина

ПРИХОВАНЕ БЕЗРОБІТТЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ТА ЧИННИКІВ

МЕіМ, 1

Федірко Н.В.

71

15

Заїчко

Андрій

ГНОСЕОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГА

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

70

16

Климків Адріана

ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ БІДНОСТІ ЯК ГЛОБАЛЬНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЛОКАЛЬНЕ СУСПІЛЬНЕ БЛАГО

МЕіМ, 1

Федірко Н.В.

69


17

Бондаренко Анастасія

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВВП ЧЕРЕЗ ПУБЛІЧНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

ФЕтаУ, 1

Радіонова І.Ф.

60

18

Бабій О.Ю.

ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ ТІНЬОВА ЦІНА

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

60

19

Тимофєєв Роман, Цизова Таїсія

ПОСИЛЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕФЕКТІВ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

60

20

Журавель Діана, Хітренко Олена

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

21

Лук’янова Вікторія

ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ

ФЕтаУ, 2

Котенок Д.М.

50

22

Некрасова Ганна, Попсуй Лідія

ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕіМ, 2

Москалюк Н.П.

50

23

Батуро Марія, Осінська Анастасія

РОЗУМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

МЕіМ, 1

Москалюк Н.П.

57

24

Барна Соломія, Пічкур Анастасія

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

МЕіМ, 2

Москалюк Н.П.

50

25

Новіцька Алла

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІКУ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ

ФЕФ, 1

ЄмельяненкоЛ.М.

57

26

Галицька Яна

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

27

Марченко Денис

ГНОСЕОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

57

28

Гурик Ірина

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ МОНЕТАРНОГО СЕКТОРА

МЕіМ, 1

УсикВ.І.

57

29

Махник Яна

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

30

Стрілець Анна

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

57

31

Біліченко Михайло

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

32

Лещишин Маріанна

СВІТОВИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯBITCOIN В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

33

Жарова Ольга

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИХ ДИСБАЛАНСІВ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ АЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

МЕіМ, 2

Москалюк Н.П.

57

34

Нестерчук Валерія, Грабарчук Вікторія

ЕКОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

35

Гацковська Катерина

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

МЕіМ, 1

Королюк Т.О.

57

36

Андрійченко Марина, Топіха Сніжана

ІННОВАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ

МЕіМ, 1

Москалюк Н.П.

50

37

Бутенко Олена

БЕЗПЕКА ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

ФЕФ, 1

Радіонова І.Ф.

50

38

Давиденко Єгор     

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНДІЇ: ОЦІНКА ТА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

МЕіМ, 1

Москалюк Н.П.

50

39

Кравченко Марія

ПРИВАТНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ

ФЕтаУ, 2

Котенок Д.М.

50

40

Пастушок Світлана.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ

ФЕФ, 2

УсикВ.І.

50

41

Штемпель Оксана

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ФЕФ, 2

КульбачнийС.В.

50

42

Дерновий Артем, Кравченко Микола

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ ТА МОЖЛИВІСТЬ  ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

МЕіМ, 1

Москалюк Н.П.

50

43

Луговець Богдан

ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

ОЕФ, 2

Підопригора Л.А.

50

44

Мосєєнков Родіон 

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕФОРМУВАННЯ  МУНІЦИПАЛЬНОГГО ТРАНСПОРТУВ УКРАЇНІ

МЕіМ, 1

Москалюк Н.П.

50

45

Пащенко Антон

ІННОВАЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МЕіМ, 1

 

50

46

Захарченко Артем

ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВАЛЮТНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ

ФЕФ, 2

КульбачнийС.В.

50

47

Андрюшко Катерина, Макарова Владислава

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ  ЕВРОПЕЙСЬКИХ УНИВЕРСИТЕТІВ

МЕіМ, 2

Москалюк Н.П.

50

48

Рибалко Артем

СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

ФЕФ, 2

КульбачнийС.В.

50

 

 

 

Оцінювання участі у конференції здійснювалось за наступними критеріями:

 

Критерії

Шкала

К1:Глибина розкриття категорії в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Відображення ролі категорії у дослідженні проблем економіки публічного сектору.

0;5…25 балів

К2: Аналіз зв’язків досліджуваної категорії з іншими явищами та процесами публічного сектору (із використанням статистичних даних та елементарних  розрахунків).

0;5…25 балів

К3. Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

0;5…25 балів

К4. Ступінь зацікавлення, що викликали результати дослідження серед учасників онлайн-форуму, характер коментарів до них.

0;5…25 балів

РАЗОМ

100

 

 

 

Організаційний комітет круглого столу:

 

к.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління   А.Є. Никифоров

к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління  Д.П. Єфремов

к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління  Д.М. Котенок