Факультет економiки та управлiння

Результати рейтингового оцінювання учасників круглого столу «Антикризове управління економікою публічного сектору України»11 Травня 2017р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

участі студентів у 84-ій студентській науковій конференції

«Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»

 

за тематичною платформою «Інновації в управлінні публічним сектором економіки»

 

 

Круглий стіл ІІ  «Антикризове управління економікою публічного сектору України»

для студентів ІІІ-V курсів

 

 

ПІБ

студента

Тема доповіді

Науковий керівник

Загальна оцінка

(0-100)

Власенко Марина Миколаївна

Е-ВРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЕСТОНІЇ

Малий І.Й.

90

Скіпальська Валерія Андріївна

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУДЕННОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Чистов С.М.

88

Топал Наталія Анатоліївна

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МОНЕТАРНИХ ПРАВИЛ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ  ТА НАСЛІДКИ

Усик В.І

87

Мальковська Юлія Борисівна

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ

Усик В.І.

82

Дубова Анна Віталіївна

ЛОКАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Федірко Н.В.

81

Манжула Валерій Миколайович

ПОДАТКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Куценко Т.Ф.

75

Гончар Анастасія Олександрівна,

Кугай НеляАндріївна

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ємельяненко Л.М

71

Гавловська Вікторія Ігорівна

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ БЕЗПЕКУ

Никифоров А.Є.

70

Черенович Анна Вадимівна

КОНЦЕПЦІЯ СМАРТ СІТІ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ МІСТА

Котенок  Д.М

70

Ярох Владислав Миколайович

РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

Малий І.Й.

70

Алєксеєв Андрій Вікторович

МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ.

Малий І.Й.

70

Старинська Марина Юріївна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Ємельяненко Л.М

70

Микитюк Вікторія Олександрівна

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Королюк Т.О.

66

Дзензелюк Катерина Володимирівна

КОНЦЕПЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

Ємельяненко Л.М

63

Сіренко Яна Сергіївна

СТАНДАРТИ ЄС В АНТИКРИЗОВОМУ  УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Федірко Н.В.

60

Якимчук Володимир Володимирович

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Котенок  Д.М

60

Остапенко Андрій Ігорович

СВІТОВИЙ ДОСВІД НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Королюк Т.О.

60

Кондратенко Ольга Олександрівна

КРАУДФАНДИНГ У ФІНАНСУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

Королюк Т.О.

53

Семенюта Марія Дмитрівна

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ВИГОДИ

Малий І.Й.

53

Схулухія Юлія Володимирівна

ВИЩА ОСВІТА ТА КОРУПЦІЯ: ТРАНСМІСІЯ ВЗАЄМНИХ ІМПУЛЬСІВ

Усик В.І

50

Осоченко Яна Сергіївна

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У СВІТОВОМУ ДОСВІДІ

Малий І.Й.

50

Андрусяк Мар'яна Василівна

EЛEКТРОННІ ДEРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАІНСЬКІ РЕАЛІЇ

Королюк Т.О.

50


Крамаренко Анна Олександрівна

МОДЕЛІ E-УРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄС: МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Королюк Т.О.

50

Антоненко Еліна Валеріївна

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМ СЕКТОРОМ

Малий І.Й.

50

Снаговська Євгенія Сергіївна

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ В РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Королюк Т.О.

50

Шпортко Владислав Вячеславович

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

Королюк Т.О.

50

Фомкіна Валерія Ігорівна

ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Федірко Н.В.

50

Черниця Світлана Дмитрівна

ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

Малий І.Й

50

Попова Анна Олександрівна

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Королюк Т.О.

50

Манжула Володимир Миколайович

БЕЗПЕКА В ІННОВАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Сабадош Г.О.

50

 

Оцінювання участі у конференції здійснювалось за наступними критеріями:

 

Критерії

Шкала

К1. Обґрунтованість досліджуваної  проблеми та глибина аналізу існуючих світових та вітчизняних практик публічного управління до її вирішення

0;5…25 балів

К2.  Практична цінність власних рекомендацій щодо застосування окремих практик для вирішення досліджуваної проблеми у вітчизняній економіці

0;5…25 балів

К3. Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

0;5…25 балів

К4. Ступінь зацікавлення, що викликали результати дослідження серед учасників онлайн-форуму, характер коментарів до них. Участь у засіданні круглого столу (якість доповіді, запитань та відповідей на запитання).

0;5…25 балів

РАЗОМ

100

 

 

 

Організаційний комітет круглого столу:

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління     І.Й. Малий

д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління   Л.М. Ємельяненко

к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління     Н.В. Федірко