Факультет економiки та управлiння

Келічавий Арсен Вікторович

Кафедра: Кафедра політичної економії
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Народився 4 жовтня 1987 р. в м. Тернопіль. Навчався в Тернопільському національному економічному університеті, де здобув диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Облік та аудит». Закінчив аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У березні 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Еволюція конкуренції в інноваційній економіці». З вересня 2013 р. – працює на кафедрі політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана».