КНЕУ - Волкова Олена Михайлівна

Факультет економiки та управлiння

Волкова Олена Михайлівна

Кафедра: Кафедра історії та теорії господарства
Посада: ст викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Одержала вищу освіту в Рівненському державному педагогічному інституті (1993 р.). В КНЕУ здобула кваліфікацію магістра економіки (2002 р.). Працює викладачем в КНЕУ з 2003 року. Захистила кандидатську дисертацію в червні 2017 року зі спеціальності 08.00.01 – "Економічна теорія та історія економічної думки" на тему «Генезис економічних функцій національних держав та форми їх реалізації в країнах Західної цивілізації (друга половина ХVІІ – 60-ті рр. ХІХ століття)».