Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 820 Лютого 2019р.

Засідання Вченої ради факультету №8 відбудеться

26 лютого об 11.00 в ауд. 239

 

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про підсумки осінньо-зимової екзаменаційної сесії  бакалаврів денної форми навчання на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету

доц. Самійленко А.П.,доц. Васильков В.Г.

3.Концептуальне бачення змісту та особливостей підготовки дипломних робіт на бакалаврському та магістерському рівнях ( у зв’язку з необхідністю підготовки та введення в дію методичних  матеріалів щодо бакалаврської дипломної роботи).

Доповідачі – завідувачі кафедр

4.Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії з атестації та рекомендацію випускників факультету в аспірантуру.

Доповідачі – завідувачі випускових кафедр.

 

5.Різне.