Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради №321 Жовтня 2017р.

Засідання Вченої ради факультету № 3 відбудеться 26 жовтня 2017 р. о 14.30 в ауд. 239

 

Порядок денний

1.      Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.      Про досвід викладання навчальних дисциплін представниками бізнес-спільноти.

Доповідач – Прендзевська О.В.

3.      Про оптимізацію переліку освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті.

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

4.      Про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії на заочній формі навчання.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5.      Про заходи профорієнтаційної роботи на факультеті.

Доповідачі – заступник декана факультету доц. Самійленко А.П., завідувачі кафедр.

6.      Різне.