Факультет економiки та управлiння

Засідання Вченої ради факультету № 1113 Червня 2018р.

Засідання Вченої ради факультету № 11 відбудеться 20 червня 2018 р. о 14.00 у 239 ауд.

 Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Звіти кафедр факультету про проведену роботу в поточному навчальному році.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3.Про підсумки роботи Державної екзаменаційної комісії

Доповідачі –завідувачі випускових кафедр.

4.Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів.

Доповідачі – завідувачі кафедр.    

5.Про результати дослідження рівня задоволеності студентів факультету організацією навчанняв Університеті

Доповідач – Голова САРфакультету Нотевський Є.В.

6.Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

 

7.Різне.