Факультет економiки та управлiння

Гарант програми та проектна група (Копія)

Швиданенко Генефа Олександрівна 

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва факультет економіки та управління

shvidanenko.go@gmail.com  

         

Сфера професійних інтересів:

  • економіка підприємства
  • бізнес-діагностика та бізнес-планування
  • інтелектуальний капітал

Досвід:

Заслужений працівник ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», заслужений працівник народної освіти України, нагороджена орденом княгині Ольги IIIступеня. За наказом Мінвнзу СРСР читала лекції та була радником у Вищому інституті управління економікою у Республіці Куба. У складі робочих груп університету брала участь у реалізації міжнародних проектів з Францією, Росією, Угорщиною, Китаєм, Польщею, Австрією, Німеччиною.
Має ряд публікацій у складі міжнародних колективів і біля  200 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, серед них монографії, підручники, практикуми, навчальні посібники.


 

Члени проектної групи

Сагайдак Михайло Петрович

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва

sahaidak@kneu.edu.ua

 

Дмитренко Артем Іванович

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва

artem.dmytrenko@kneu.ua

 

Решетняк Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії бізнесу

tetiana.reshetniak@kneu.ua

 

Банщиков Петро Гаврилович

кандидат економічних наук, професор кафедри стратегії бізнесу

petro.banshchykov@kneu.ua

 

 

Остання редакція: 16.05.18