Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни

Обов’язкові дисципліни 

 • Прикладна інформатика
 • Іноземна мова
 • Вища математика
 • Прикладне моделювання
 • Філософія
 • Українознавство
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Статистика
 • Соціологія
 • Політологія
 • Педагогіка і психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Право
 • Фінанси
 • Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва
 • Бухгалтерський облік
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Економіка підприємства агробізнесу
 • Основи наукових досліджень в агробізнесі
 • Фінанси підприємств
 • Маркетинг
 • Міжнародна економіка
 • Аграрний менеджмент
 • Інфраструктура аграрного ринку та агротрейдинг
 • Організація виробництва в агробізнесі
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Інноваційна діяльність в агробізнесі
 • Основи фундаментального і технічного аналізу
 • Стратегія підприємства
 • Планування в підприємствах агробізнесу
 • Ефективність проєктів в агробізнесі
 • Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Тренінг «Бюджетування та хеджування в агробізнесі»

Вибіркові дисципліни

Пакет «Агробізнес-Pro»

 • Основи аграрного розвитку і політики
 • Аграрна логістика
 • Сертифікація продукції та управління якістю
 • Фінансова діяльність корпорацій ( укр/англ. мовою)
 • Міжнародний агротрейдинг

Пакет сертифікаційної програми «Бізнес аналітика»

 • Введення в бізнес-аналіз
 • Галузевий аналіз
 • Тренінг-курс "Управління підприємством з використанням інформаційно-аналітичних систем"
 • Аналітичні моделі  та методи в економіці підприємства
 • Тренінг-курс «Бізнес-аналітика на підприємстві»

Пакет сертифікаційної програми «Бізнес-моделювання»

 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Лідерство та партнерство в бізнесі
 • Тренінг-курс "Створення власного бізнесу"
 • Тренінг-курс «Бізнес-моделювання»
 • Тренінг-курс «Start-up»

Пакет «Міждисциплінарний»

 • Регіоналістика
 • Національна економіка
 • Інтернет-економіка
 • Організаційне проектування підприємства
 • Капітал підприємства: формування та використання

Пакет «Соціально-правовий»

 • Управління конфліктами
 • Адміністративне право
 • Трудове право
 • Мотиваційний менеджмент
 • Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності

Пакет «Фахова іноземна мова»

 • Фахова іноземна мова

Пакет «Англомовні  дисципліни»

 • Введення в бізнес-аналіз (англ.мовою)
 • Лідерство та партнерство в бізнесі (англ.мовою)
 • Інтернет-економіка (англ.мовою)
 • Крос-культурні комунікації (англ.мовою)
 • Капітал підприємства: формування та використання  (англ.мовою)