Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни

Обов’язкові дисципліни

 • Менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Тренінг-курс «Управління командами»
 • Проектування систем управління
 • Теорія організації
 • Менеджмент інновацій
 • Управління якістю
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Українознавство
 • Психологія та педагогіка
 • Вища математика
 • Прикладна інформатика
 • Макроекономіка
 • Філософія
 • Вступ до спеціальності
 • Мікроекономіка
 • Прикладне моделювання
 • Підприємництво
 • Статистика
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетинг
 • Право
 • Публічне адміністрування
 • Фінанси підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Виробнича практика
 • Аналіз господарської діяльності підприємства
 • Операційний менеджмент
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Стратегічне планування

 

Вибіркові дисципліни

Пакет 1 «Промислово-орієнтована підготовка»

 • Логістика
 • Технологічний менеджмент

Пакет 2 «Інноваційно-орієнтована підготовка»

 • Інноватика
 • Інформаційні системи і технології в управлінні

Пакет 3 «Бізнес-орієнтована підготовка»

 • Бізнес-інформатика
 • Бізнес-планування
 • Електронна комерція

Пакет 4 «Управлінсько-комунікаційна підготовка»

 • Крос-культурний менеджмент
 • Інтернет-технології в бізнесі
 • тренінг-курс «Прийняття управлінських рішень»

Пакет 5 «Поглиблене вивчення іноземної мови»

 • засвоєння матеріалу триває з 3-го по 7-й семестр, що надає змоги студентам повною мірою оволодіти діловою, менеджмент-орієнтованою іноземною мовою

Пакет 6 «Бізнес-адміністрування 1 (англомовний)»

 •  «Лідерство і партнерство в бізнесі»
 • «Крос-культурні комунікації»
 • «Управління ланцюгами поставок»
 • «Корпоративне підприємництво»
 • «Управління витратами»

Пакет 7 «Бізнес-адміністрування 2 (англомовний)»

 •  Бізнес-етика
 • Маркетинговий менеджмент
 • Введення в бізнес-аналіз
 • Організаційна поведінка
 • Бюджетування на підприємстві

 

Остання редакція: 21.05.18