Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни

Обов’язкові дисципліни 

 • Управління витратами і контролінг в підприємствах агробізнесу
 • Інноваційний менеджмент в агробізнесі
 • Аграрний менеджмент
 • Планування в підприємствах агробізнесу
 • Інвестиційний менеджмент в агробізнесі
 • Управління вартістю в підприємствах  агробізнесу
 • Ризики в менеджменті агробізнесу
 • Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Українознавство
 • Психологія
 • Вища математика
 • Прикладна інформатика
 • Макроекономіка
 • Філософія
 • Вступ до спеціальності
 • Мікроекономіка
 • Прикладне моделювання
 • Управління командами
 • Підприємництво
 • Статистика
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетинг
 • Право
 • Теорія організації
 • Публічне адміністрування
 • Фінанси підприємства
 • Менеджмент персоналу
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка

 

 

Вибіркові дисципліни 

 • Основи наукових досліджень
 • Агробізнес: сутність та  розвиток
 • Міжнародний агробізнес
 • Маркетинг агробізнесу
 • Управління діяльністю кооперативів
 • Менеджмент переробного підприємства
 • Бізнес-планування в аграрних підприємствах
 • Економіка і організація агробізнесу
 • Сталий розвиток сільських територій
 • Організація виробництва в підприємствах агробізнесу
 • Організація і стимулювання праці в підприємствах агробізнесу
 • Основи аграрного консалтингу
 • Бережливі(ощадливі) технології управління
 • Стратегічні рішення в агробізнесі
 • Ефективність бізнес-проектів
 • Аграрний розвиток
 • Біоекономіка
 • Інфраструктура аграрного ринку
 • Управління безпекою та якістю аграрної продукції
 • Кооперація в агробізнесі
 • Фахова іноземна мова
Остання редакція: 01.06.18