Факультет економiки та управлiння

Викладачі програми

Малий Іван Йосипович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та публічного управління, факультет економіки та управління

 

 

 

Основні проекти:

 • стажування в Шанхайському університеті фінансів та економіки (Китай, м. Шанхай, 2017-2018);
 • очолює виконання науково-дослідного проекту МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • участь у складі науково-методичної комісії спеціальності «Публічне управління та адміністрування» МОН України (з 2016);
 • спільний науково-дослідний проект кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ та ГО «Рада голів державних адміністрацій» «Оцінка стану розробки державних соціальних стандартів і нормативів, оцінка їх дотримання та пропозиції щодо удосконалення» (2014-2015);
 • співпрацює з Міжнародною Асоціацією інституційних досліджень, Міжнародною Асоціацією з політичної економії;
 • член редакційної колегії журналу «Економічна теорія», а також збірників «Стратегія економічного розвитку України» та «Формування ринкової економіки».

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Макроекономічна політика» (2013), «Економіка державного сектору» (2007);
 • наукові монографії «Антикризове управління національною економікою» (2017), «Макрорегулювання фінансового сектору» (2015).

 

Радіонова Ірина Федорівна

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління 

 

 

 

Основні проекти:

 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (Національний банк України, 2017);
 •  член редакційної колегії збірників «Економічний часопис ХХІ ст.»,«Вчені записки університету КРОК», «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова»;
 • отримувала гранти Міжнародного фонду «Відродження», програми TACIS, Інституту відкритого суспільства (Будапешт).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), Макроекономічний аналіз національної економіки (2015), «Макроекономічна політика» (2013);
 • наукові монографії «Антикризове управління національною економікою» (2017), «Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки» (2017);
 • Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (свідоцтво авторського права, 2013).

 

Никифоров Анатолій Євгенович

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • науково-дослідний проект МОН України «Методи вимірювання та державного регулювання розвитку та мобілізації інтелектуального потенціалу в національній економіці» (2012).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Національна економіка» (2011), «Промислова політика» (2013);
 • наукові монографії«Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління» (2010), «Державне регулювання інвестиційно-інноваційною діяльністю: ефектометричний інструментарій» (2013);
 • Методичні рекомендації щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності (свідоцтво авторського права, 2013), Методичні рекомендації щодо визначення соціально-економічної ефективності державного стимулювання інноваційної діяльності (свідоцтво авторського права, 2013), Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (свідоцтво авторського права, 2013)

 

Москалюк Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU» (Національне агентство України з питань державної служби, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2017);
 • стажування за міжнародним проектом «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід» (Університет Павла Йозефа Шафарика м. Кошице,Словаччина; Державний Університет Коменського м. Братислава, Словаччина; Мішкольцький університет, м. Мішкольц, Угорщина; Віденський університет, м. Відень, Австрія (2017);
 • «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (Національний банк України, 2017);
 • «Осіння школа дослідницьких методів та академічного письма» (Аналітична агенція «Освітні тренди», Інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2016);
 • «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі економічного університету» (Інститут підвищення кваліфікації КНЕУ, 2016);
 • стажування за міжнародним англійсько-українським проектом з Міжнародною бізнес-школою BBSI (м. Борнмут, Велика Британія, КНЕУ, 2014-2015);
 • проект професійного зростання з корпорацією Microsoft «Вдосконалення викладацької майстерності: IT інновації» (Київська школа економіки, 2015);
 • спільний проект Європейського Союзу, українсько-польський проект «Європейські кваліфікаційні рамки та інструменти їх реалізації в програмі Horyzont 2020» (FundaciaCentralEuropeanAcademyStudiesandCertification(CEASC), 2014);
 • спільні проекти ЄС та КНЕУ «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» (КНЕУ, 2013), «Модель європейської регіональної політики» (КНЕУ, 2013);
 • бізнес-тренер в сфері управлінських технологій.

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Регіональна політика Європейського Союзу» (2016), «Соціальний бюджет: міжпредметний тренінг»(2015);
 • наукова монографія «Антикризове управління національною економікою» (2017);
 • автор та викладач онлайн-курсів дистанційного навчання з  «Макроекономіки» на платформі WebofSciens.

 


 

Куценко Тамара Федорівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • стажування за онлайн-проектом Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад «Бюджетний процес як складова стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад» (2016);
 • стажування за онлайн-проектом Асоціації міст України «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування», реалізованого в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) (2017);
 • стажування за онлайн-проектом Українського кризового медіа-центру «Децентралізація в Україні – теорія та практика» створеного в рамках програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), «DOBRE» (2017);
 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (2017).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Соціальний бюджет: міжпредметний тренінг» (2015).
 • наукова монографія «Антикризове управління національною економікою» (2017).

 

Федірко Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

 

 

 

 

Основні проекти:

 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • науково-дослідні проекти Мінсоцполітики України «Аналіз відповідності національного законодавства та рівня обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення пропозицій для його удосконалення» (2017) та ін.;
 • програма Київської школи економіки «Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики: теорія та застосування» (2017);
 • програма Британської Ради «Активні громадяни» (2016);
 • спільні проекти ЄС та КНЕУ «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (2015-2016), «Модель європейського регіонального розвитку» (2013), «Адвокація Європейської інтеграції» (2013);

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Економіка суспільного сектору» (2014);
 • наукова монографія «Антикризове управління національною економікою» (2017)
Остання редакція: 23.05.18