Факультет економiки та управлiння

073 "Менеджмент"

  • Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
  • Спеціальність: 051 "Менеджмент"
  • Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)
  • Науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.)
  • Форми навчання: очна, заочна

Проблематика досліджень

  • Сучасні теорії та концепції менеджменту
  • Стан, проблеми і перспективи удосконалення управління діяльністю підприємства та окремих бізнес-процесів
  • Стратегічне управління на підприємствах
  • Інновації в управлінській діяльності
  • Організаційна (ділова) культура підприємства
  • Теорія і практики економічного управління підприємствами
  • Вимірювання досягнень підприємств та управління результативністю
  • Впровадження бюджетного управління, систем колективної та індивідуальної мотивації

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Загальні нормативні дисципліни:

  • Філософія науки
  • Методологія економічних досліджень
  • Іноземна мова для академічних цілей
  • ІТ у практиці наукових досліджень
  • Сучасні освітні технології у вищій школі

Спеціалізовані дисципліни:

  • Сучасна політична економія
  • Економетричні методи наукових досліджень
  • Викладацька практика

Вибіркові дисципліни:

  • Концепції та моделі сучасного менеджменту
  • Стратегічне управління розвитком бізнес-організацій
  • Менеджмент мережевих та віртуальних організацій
  • Управління високотоварними агропромисловими формуваннями
  • Процес прийняття рішень в менеджменті
  • Економічне управління підприємством
  • Менеджмент ділової досконалості
  • Компаративний менеджмент
  • Комунікаційний менеджмент
  • Форсайт-менеджмент

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР

Кафедра менеджменту:

  • започатковано науково-освітню школу менеджменту
  • виконується науково-дослідна тема «Трансформація менеджменту бізнес-організацій» (№ДР 0116U001664)
  • започатковано проведення науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Кафедра економіки та менеджменту агробізнесу:

  • засновано науково-освітню школу аграрного менеджменту
  • виконується науково-дослідна тема: “Підвищення ефективності діяльності агропромислових формувань України в умовах економічної інтеграції з Європейським Союзом” (№ДР 0116U001556)
  • започатковано проведення науково-практичної конференції «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки»

 

Остання редакція: 21.07.18