Факультет економiки та управлiння

Результати VІ студентської наукової Інтернет-конференції «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ»14 Грудня 2017р.

Організатор секції - кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ.

Модератор секції – к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління Н.В. Федірко.  

Експертна комісія секції:

·         к.е.н, доцент кафедри макроекономіки та державного управління Єфремов Д.П.

·         к.е.н, доцент кафедри макроекономіки та державного управління Котенок Д.М.

·         к.е.н, доцент кафедри макроекономіки та державного управління Костенок Я.О.

·         к.е.н, доцент кафедри макроекономіки та державного управління Федірко Н.В.

Мета організації секції – обговорення актуальних проблем стратегічного управління та розвитку бізнес-середовища в контексті сучасних глобальних соціально-економічних трендів.

Напрямки роботи секції:

1.    Пріоритетні напрямки розбудови національного бізнес-середовища.

2.    Інноваційний вектор підвищення ефективності державної політики соціально-економічного розвитку.

Кількість учасників секції  – 16 осіб, якими стали студенти  2-6 курсів КНЕУ.

Під час роботи конференції студенти мали можливість презентувати результати своїх наукових досліджень та дистанційно їх обговорювати на сторінці спільноти Google+: https://plus.google.com/u/0/communities/113667682546687899292.

Онлайн-форум щодо обговорення представлених доповідей учасників тривав протягом 5-7 грудня 2017 року.

Презентовані доповіді учасників виявились сучасними та змістовними, містили конструктивний аналіз наявних проблем та перешкод у розвитку вітчизняного бізнес-середовища, розкривали сучасні методики оцінки ефективності державного управління бізнес-середовищем та визначали подальші напрямки удосконалення процедур державного  управління на базі сучасних технологічних процесів.

Усі учасники конференції отримали сертифікати.

Список студентів секції «Макроекономічні фактори формування сприятливого бізнес-середовища» та тематика їх доповідей представлена в таблиці результатів оцінювання їх участі (див. додаток).

Оцінювання участі студентів у конференції здійснено експертною комісією секції на основі наступних критеріїв:

Критерії оцінки

Шифр критерію

Шкала оцінювання

1. Ступінь розкриття предмету дослідження, наявність узагальнень альтернативних теоретичних підходів у межах досліджуваної проблеми.

«Ерудиція»

0; 5;…; 25

2. Наявність та обґрунтованість авторських конструктивних ідей або пропозицій за досліджуваною проблемою, ступінь їх теоретичної значущості та практичної цінності

«Авторська позиція»

0; 5;…; 25

3. Якість та змістовна цінність супровідної презентації результатів дослідження

«Презентативність»

0; 5;…; 25

4. Ступінь зацікавлення, що викликало дослідження у онлайн-форумі конференції, наявність та характер коментарів до оприлюднених матеріалів наявність за змістовність відповідей на запитання до учасників конференції.

«Цікавість»

0; 5;…; 25

РАЗОМ

0; 5;…; 100

 

За результатами роботи секції «Макроекономічні фактори формування сприятливого бізнес-середовища» VІ студентської наукової Інтернет-конференції «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів»  викладачам кафедри макроекономіки та  державного управління  рекомендовано врахувати участь  студентів у роботі секції у складі балів за поточний контроль з профільних дисциплін кафедри із використанням їх рейтингового оцінювання (див. додаток)..

Результати роботи секції представлені на сторінці кафедри макроекономіки та державного управління у розділі «Студентська наука» (http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/studnauka/studkonfer/conf_strateg_2017/ ).

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Рейтингове оцінювання участі студентів у

VІ студентській науковій Інтернет-конференції

«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ»

Секція«Макроекономічні фактори формування сприятливого бізнес-середовища»

Київ, КНЕУ, 5-7 грудня 2017 року

 

 

Оцінювання участі студентів у конференції

Рекомендовані додаткові бали за поточний контроль

(за вибором студента –

за однією з дисциплін)

Середній бал експертів*

Критерій «Цікавість»

Загалом

Критерій «Ерудиція»

Критерій «Авторська позиція»

Критерій «Презентативність»

Сидоренко Богдана

ФЕтаУ,ІІ курс, спеціальність «Публічне управління та адміністрування»,

(науковий керівник: Котенок Д. М., к.е.н., доцент)

ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ДОСВІД ЯПОНІЇ

20

20

20

25

85

9

Фомкіна Валерія

ФЕтаУ,VI курс, магістерська програма «Державне управління економікою»

(науковий керівник: Федірко Н.В., к.е.н, доцент)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

21

20

19

25

85

9

Чащина Інна

ФЕтаУ, IVкурс, спеціалізація «Менеджмент державних установ»,

(науковий керівник: Королюк Т.О., к.е.н., доцент)

НЕОБХІДНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ

23

19

18

25

84

9

Сіренко Яна

ФЕтаУ, Vкурс, магістерська програма «Державне управління економікою»

(науковий керівник: Куценко Т.Ф.,к.е.н,доцент)

СУЧАСНИЙ БІЗНЕС ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

23

19

21

20

83

9

Харченко Олена,

ФЕтаУ, IVкурс, спеціалізація «Менеджмент державних установ»

 (науковий керівник: Сабадош Г.О., к.е.н., доцент)

ВЗАЄМОВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАКРОСЕРЕДОВИЩА

20

18

18

25

80

9

Сивак Єлизавета,

ФЕтаУ, 4 курс, спеціалізація «Менеджмент державних установ»

 (науковий керівник: Сабадош Г.O., к.е.н., доцент)

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

20

16

21

20

78

8

Соболєва Анна

ФЕтаУ, 2 курс, спеціальність «Публічне управління та адміністрування»,

 (науковий керівник: Котенок Д. М., к.е.н., доцент)

Вплив корупції на розвиток бізнес-середовища України

20

15

18

25

78

8

Даниленко Юрій,

ФЕтаУ, 2 курс, спеціальність «Економічна теорія»,

 (Науковий керівник: Єфремов Д.П. к.е.н., доцент)

ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДУ НА ІНФЛЯЦІЮ В УКРАЇНІ

17

18

22

20

77

8

Войцехівська Ірина

ФЕтаУ,V курс, магістерська програма «Державне управління економікою»

(науковий керівник: Федірко Н.В., к.е.н, доцент)

ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА СТАН УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ

18

13

20

25

75

8

Коваленко Валентина

ФЕАПК, 2 курс, спеціалізація «Облік і аудит в управлінні АПК»,

 (науковий керівник: Федірко Н.В., к.е.н, доцент)

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ

16

15

18

25

74

8

Марич Ірина

ФЕФ, 3 курс, спеціалізація «Фінанси»,

 (науковий керівник: Ємельяненко Л.М., д. е. н., професор)

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РИНКУ

18

16

20

20

74

8

Філоненко Єгор, Кубраков Максим

ФЕтаУ, 2 курс,  спеціалізація «Національна економіка»,

 (науковий керівник: Єфремов Д.П., к.е.н, доцент)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

18

15

13

25

72

8

Власенко Марина,

ФЕтаУ, 5 курс, магістерська програма «Державне управління економікою»,

 (науковий керівник: Гурова Ю.С., к.е.н., доцент)

ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ТРАНФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

20

24

19

5

68

7

Дзензелюк Катерина

ФЕтаУ, 5 курс, магістерська програма «Державне управління економікою»

 (науковий керівник: Ємельяненко Л. М., д. е. н., професор)

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

15

19

19

5

58

7

Демченко Ольга

ФЕтаУ, ІІ курс, спеціалізація «Національна економіка»,

(науковий керівник: Котенок Д. М., к.е.н., доцент)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

19

14

20

5

53

7

 

 

Примітка: * бали  визначено як середні бали, виставлені членами експертної комісії секції.