Факультет економiки та управлiння

Положення про кафедру

Положення про кафедру макроекономіки  та державного управління ДВНЗ "Київський національни йекономічний університет імені Вадима Гетьмана" розроблено відповідно до Законів України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року, "Про освіту" від 5 вересня 2017 року, "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 26 листопада 2015 року, "Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації (затверджене накозом МОН України від 1 червня 2006 року), інших нормативно-правових актів, які регулюють освітню діяльність в Україні, Статуту ДВНЗ "Київський національни йекономічний університет імені Вадима Гетьмана" та інших нормативних актів університету.

Положення визначає:

  • основні принципи, мету, цілі та напрями діяльності кафедри;
  • основні завдання кафедри, в тому числі щодо навчальної діяльності; науково-методичної діяльності; науково-дослідної та інноваційної діяльності; організаційної та профорієнтаційної діяльності; виховної діяльності; міжнародної діяльності;
  • структуру кафедри та управління;
  • права та обов'язки кафедри;
  • відповідальність кафедри;
  • взаємовідносини з іншими підрозділами університету;
  • документальне забезпечення кафедри.

Положення затверджене на засіданні кафедри макроекономіки та державного управління (протокол №7  від 09.01.2018 р.).

 

Положення про кафедру.

Остання редакція: 24.07.18