Факультет економiки та управлiння

Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Остання редакція: 23.03.20