Факультет економiки та управлiння

Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Управління публічним сектором економіки" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 

Освітньо-професійна програма "Цифрове врядування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (наказ ректора Універистету)

Освітньо-професійна програма "Управління територіальними громадами" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

Last redaction: 12.07.21