Факультет економiки та управлiння

Дисципліни другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та державна служба" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (наказ ректора Університету)

Освітньо-професійна програма "Управління публічним сектором економіки" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 

Освітньо-професійна програма "Цифрове врядування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (наказ ректора Універистету, наказ про внесення змін до ОПП)

Освітньо-професійна програма "Державна політика та публічне управління" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (наказ ректора Університету)

 

Остання редакція: 26.09.22