Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на удосконалення та розвиток вищої освіти в сфері економіки та державного управління з урахуванням потреб та  вимог ринку освітніх послуг. Вона передбачає вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фахівців з державного управління економікою на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 

Колективом кафедри підготовлено та викладається 23 навчальних дисциплін бакалаврського рівня та 9 дисциплін магістерського рівня підготовки. 

Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені підручниками, посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами.

Навчальні підручники та посібники кафедри.

Остання редакція: 27.07.21