Факультет економiки та управлiння

Радіонова Ірина Федорівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • макрофінансове  регулювання;
 • макроекономічні основи фінансової безпеки держави;
 • макроекономічний аналіз національної економіки;
 • макроекономічна політика.

Освіта:

 • вища освіта - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • аспірантура Державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, захист кандидатської дисертації на тему «Системний підхід в дослідженні виробничих відносин соціалізму»;
 • докторантура Інституту економіки НАН України, захист докторської дисертації на тему «Суперечності системи економічних відносин» (1991).

Досвід:

 • з 2003 року - професор кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана;
 • з 2004 року – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
 • проректор з наукової роботи та завідувач кафедри економічної теорії Університету економіки та права «КРОК»;
 • завідувач кафедри економічної теорії в Державному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова;

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Член та редакційній колегії журналу «Економічний часопис»: ХХІ ст. (Scopus) та збірнику наукових праць «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК» (Copernicus).

 

На кафедрі очолює сучасний науковий напрям - наукову школу «Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки», результатом досліджень якої стали ґрунтовні розробки в галузі методології діагностики нестабільності, прогнозування та державного регулювання національної економіки.

Участь у проектах:

 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (Національний банк України, 2017);
 • член редакційної колегії збірників «Економічний часопис ХХІ ст.»,«Вчені записки університету КРОК», «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова»;
 • отримувала гранти Міжнародного фонду «Відродження», програми TACIS, Інституту відкритого суспільства (Будапешт).

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), "Макроекономічний аналіз національної економіки" (2015), «Макроекономічна політика» (2013);
 • наукові монографії «Антикризове управління національною економікою» (2017),«Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки» (2017);
 • Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (свідоцтво авторського права, 2013).

Дисципліни:

 • Методологія наукових досліджень
 • Макроекономічні основи фінансової безпеки держави.
 • Макроекономіка
 • Макроекономічний аналіз національної економіки
 • Глобальна економіка та національна економічна безпека

 

Профіль Google Академія Радіонова Ірина Федорівна.